Med kommuninvånarnas pengar stödjs organisationer som är ett hot mot landsbygden och de gröna näringarna, skriver debattören.

Debatt: ”Landsbygdsfientlig organisation finns i kommunen”

Bra miljöval är en del av den extrema organisationen Naturskyddsföreningen och de vill som andra sådana organisationer lyfta fram sina ”positiva” sidor. Det är som att påstå att vissa mc-gäng är bra för samhället, då de som en del av sitt arbete hjälper behövande och utsatta.

Granskar man Naturskyddsföreningen finner man delar som påverkar landsbygden samt våra gröna näringar väldigt mycket. Detta handlar om de näringar som ska försörja Sverige i händelse av krig.

Hur kommer till exempel Naturskyddsföreningens mål om att Sverige ska hysa över 1.200 vargar att påverka landets gröna näringar?

Förlorade upphandling

Sala kommun och de styrande partierna i den nya majoriteten har gjort sitt val med våra skattepengar och laborerar medvetet genom att införa kravet Bra Miljöval, som ägs av Naturskyddsföreningen, i kravspecifikationen för elavtalet.

Något som medförde att Sala Heby Energi (SHE) förlorade upphandlingen.

Ett annat alternativ hade varit att göra tillägg i kommunens ägardirektiv till SHE om nya miljökrav, vilket inte har gjorts.

Oberoende organisation

Om det inte hade varit för det politiska spelet kring makten borde valet fallit på en helt oberoende organisation där till exempel Svanenmärkningen är en av flera.

Nu valde kommunens styre en helt annan väg som kostar oss skattebetalare onödiga pengar. Vid normala elpriser så skulle SHE:s elkunder drabbas av fem procents höjning, pengar som slår hårt mot till exempel barnfamiljers ekonomi.

Många frågor

Frågor som jag ställer mig är följande:

Då lagrådsremissen har föreslagit att det eventuellt ska bli ett krav, men som ännu inte har genomförts. Varför föreslår då Sala kommun ett högre krav än vad lagen om offentlig upphandling kräver och därmed lägga högre kostnader på SHE kunder?

Varför föll andra organisationer bort, till exempel Svanenmärkningen?

Hur mycket av kommuninvånarnas pengar i kronor ges indirekt till denna organisation, Bra miljöval, utan en politisk diskussion?

Har Sala kommun någon insyn i hur våra pengar används?

Hur ska SHE, som genom medborgarnas skattepengar och som redan genomfört stora miljöinvesteringar, förändra sin verksamhet genom denna certifiering och till viken ytterligare kostnad?

Nya bidrag

Som medborgare blir man förundrad när Salas kommunråd i en debattartikel i Expressen saknar och begär nya bidrag från staten, bland annat för att elen är för dyr för kommunen och dess medborgare!

Varför ska våra skattepengar skickas vidare till en organisation som så flagrant motverkar landsbygden och de problem som finns med förekomsten av rovdjur?

 

Rolf-Anders Kindberg

 

Fotnot: Härmed sätter redaktionen punkt för debatten om elupphandling och Bra miljöval.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.