Energibolag som säljer Bra miljöval-märkt el avsätter pengar som går direkt till miljöprojekt för att åtgärda skador som vattenkraften har orsakat, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson & Kenneth Johansson

Debatt: ”Bra miljöval påverkar inte val av elavtal”

Bra miljöval är en oberoende miljömärkning och har inget inflytande på kommuners val av energibolag. Bra Miljöval ställer miljökrav på den förnybara elproduktionen för att minska belastningen på miljön och klimatet.

Kommuner förhåller sig till lagen om offentlig upphandling, som hänvisar till att upphandlande myndighet bör ta miljöhänsyn.
Beslut kring elavtal tas av varje enskild kommun, samtidigt som alla energibolag själva beslutar om prissättningen.
Vi har alltså inget inflytande över vilka elbolag kommuner väljer att samarbeta med, vilket påstås i debattartikeln Nu har Naturskyddsföreningen nästlat sig in i kommunerna.

Oberoende märkning

Miljömärkningen Bra miljöval är en oberoende, icke vinstdrivande tredjepartsmärkning som varken är kopplad till säljare eller köpare. Licensavgifter från energibolag som inkommer till Bra miljöval används till drift och utveckling av miljömärkningen.

Från bör till ska

Kommuner förhåller sig till lagen om offentlig upphandling, som anger att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn vid upphandlingen.
Under 2022 publicerades lagrådsremissen En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, som föreslår att bör-kravet ändras till ett ska-krav och som dessutom föreslår att upphandlande myndighet ska beakta även klimatet, människors hälsa och djuromsorg.

”Nu har Naturskyddsföreningen nästlat sig in i kommunerna”

Invånare bidrar

Att Sala kommun väljer Bra miljöval-märkt el innebär att invånarna bidrar till lägre påverkan på miljö och klimat.
Bra miljöval ställer miljökrav på den förnybara elproduktionen för att minska belastningen på miljön och klimatet. Exempelvis ställs krav på att vindkraftverk inte placeras i naturskyddade områden och att vattenkraftverk inte stoppar upp vandringsvägar för fiskar i vattendrag.

Många projekt

Dessutom avsätter energibolag som säljer Bra miljöval-märkt el pengar som går direkt till miljöprojekt för att åtgärda skador som vattenkraften har orsakat och till energiprojekt för att minska användningen av energi.
Under 22 år har det gått 280 miljoner till flera hundra projekt. Flera av dem har genomförts i Västmanland, bland annat upprättande av fiskväg i Köping kommun för att gynna tillväxten av många fiskarter som glasål, mal och flodnejonöga, samt byte till energieffektivare ventilation i fabrikslokaler i Eskilstuna.

 

Eva Eiderström, chef Bra miljöval

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.