tisdag 18 februari

Opinion

Publicerad 19 september 2017 - 11:16

Debatt

Enklare regler för köttförsäljning kan drabba konsumenter, anser artikelförfattaren. Jägareförbundets kommunikationschef Magnus Rydholm svarar direkt. Foto: Johnny Olsson

Debatt: ”Jägareförbundets kampanj riskerar människors hälsa”

Organisationen Svenskt Viltkött kritiserar Svenska Jägareförbundet för att driva en kampanj för att tillåta försäljning av vildsvinskött från jägare direkt till konsument. Jägareförbundet svarar direkt på kritiken.

Organisationen Svenskt Viltkött kritiserar Svenska Jägareförbundet för att driva en kampanj för att tillåta försäljning av vildsvinskött från jägare direkt till konsument.

En förändring av gällande regler för försäljning av vildsvinskött, som Jägareförbundet eftersträvar, innebär att människor utsätts för risker att bli sjuka. Det skulle innebära en katastrof för viltköttets framtid och synen på jakt om en lagändring i förlängningen förorsakar en människas sjukdom, eller i värsta fall död.

Från Branschorganisationen Svenskt Viltkött vill vi värna om livsmedelssäkerheten och skapa bra och trygga matupplevelser av viltkött, för att på det sättet också vårda och gagna jakten på det fantastiska vilt vi har i Sverige.

Vi sitter på en naturresurs som saknar motstycke i fråga om klimatsmart, näringsrik och miljövänlig mat som inte bara är fantastiskt god, utan också ligger helt i tiden gällande hälsa och välmående.

Vi vill därför gärna bjuda in jägarna till en dialog som gör att vi hittar gemensamma vägar för att sprida kunskap, efterfrågan och gott rykte om vårt idag största vilt i Sverige – vildsvinet.

 

Pågående kampanj

Enligt Svenskt Viltkött pågår en kampanj från bland annat Svenska Jägareförbundet som anser att vi ska ha en återgång till tidigare, delvis hälsovådlig hantering och försäljning. Bland annat genom att enskilda jägare och mindre jaktlag ska tillåtas sälja vildsvinskött utan veterinärbesiktning och kvalitetskontroll.

Sedan 2005 gäller Livsmedelsverkets regler avseende vilthantering och försäljning. Dessa ska säkerställa kvalitet genom obligatorisk veterinärbesiktning för att skydda konsumenterna samt godkänna vilthanteringsanläggningar för förädling och försäljning av vilt till konsumenter, butiker och restauranger.

Nuvarande system med certifierade vilthanteringsanläggningar innebär att endast kvalitetskött når marknaden.

Den långsiktiga effekten av en avreglering innebär att den trend som eftersträvas, nämligen högre konsumtion av klimatsmart kött från naturen, skulle äventyras.

 

Måste ha dialog

Svenskt Viltkött menar att det är viktigt att vi genom lagstiftningen ständigt jobbar för att ha säkra livsmedel för alla, och det skulle innebära en stor risk för människors liv och hälsa om lagen ändras.

Ska vi hitta en hållbar lösning för att få balans i vildsvinsstammen, och en vettig ekonomi genom hela viltkedjan, måste vi ha en dialog mellan de berörda parterna, vilket inkluderar handeln.

Det är i sammanhanget viktigt att känna till att regelverket som kringgärdar hanteringen av vildsvin och björn skiljer sig ganska väsentligt från övrigt vilt.

I båda fallen rör det sig om djur som äter en annan föda än övrigt svenskt vilt och är enkelmagade, vilket innebär att de har en annan bakterieflora än övrig vilt.

 

Risk för trikiner

Hos vildsvinen finns också salmonellaförekomst som vid korrekt hantering aldrig utgör någon fara, men som kan spridas från inkapslingen om man hanterar viltkroppen fel.

Vildsvin och björn kan också ha trikiner. De är visserligen sällsynta, men i de fall de finns och köttet inte besiktigats, testats och hanteras korrekt i fråga om tillagningstemperaturer och förvaring kan de förorsaka stor skada.

Det skulle innebära en stor katastrof för jakten, viltköttets framtid och synen på jakten i samhället om en lagändring i förlängningen skulle förorsaka en människas sjukdom, eller i värsta fall död.

Det finns idag cirka 140 vilthanteringsanläggningar runt om i landet, samt ett stort antal inlämningsdepåer där jägaren kan lämna sitt vilt. Dessa anläggningar är väl utbredda i vildsvinstäta områden.

 

Stefan Persson

Ordförande Svenskt Viltkött

 

Jägareförbundet svarar:

”Vi förespråkar ett säkert system”

Magnus Rydholm

 

Det är utmärkt att Svenskt Viltkött och Stefan Persson också vill öka möjligheterna för konsumenter att ta del av den fantastiska resurs som viltkött i allmänhet och vildsvinskött i synnerhet är. I den frågan har vi samma uppfattning. Men vi måste hitta fler vägar för att vildsvinsköttet ska nå konsumenterna, utan att tulla på säkerhet och hygien.

 

Ser man övergripande på vildsvinsfrågan är det uppenbart att förvaltningens alla led måste fungera bättre. Lokalt måste det fällas fler vildsvin och därmed måste också vägarna vidare till konsumenterna vara fler och bredare, samtidigt som efterfrågan på vildsvinskött måste öka.

Det borde ligga i Svenskt Viltkötts intresse att efterfrågan på viltkött ökar generellt.

 

Avstånd och pris

Idag är det en mindre andel av vildsvinen som hanteras av vilthanteringsanläggningarna. De flesta jägarna är duktiga på att hantera kött och tar hand om det själva.

Men det uppstår ett problem när jägarna har fulla frysar och incitamenten att hålla ett högt jakttryck på vildsvinen minskar.

Antalet vilthanteringsanläggningar, avståndet till dessa och priset på vildsvinskött direkt från jägaren kommer förmodligen alltid att vara för lågt för många jägare.

 

En tysk variant

Det system som Svenska Jägareförbundet förespråkar är en variant av det som funnits i Tyskland i flera år. Där säljer man årligen runt 500.000 vildsvin till konsumenter och näringsidkare. Och detta sker på ett säkert och spårbart sätt, dessutom utan utbrott av salmonella- och trikinepidemier. Vilket vi inte har haft i Sverige heller.

Sverige behöver ett säkert och enkelt system för att småskaligt kunna sälja vildsvinskött. Förbundets förslag där jägare utbildar sig, registrerar sig och får ut spårbar märkning av djuren bygger på ett redan välfungerande system (och inget säger att det skulle fungera sämre i Sverige). Efter trikinprovtagning, som redovisas offentligt, kan köttet säljas vidare. Spårbarhet och säkerhet för konsumenterna är självklarheter i sammanhanget.

 

Dags för småskalig försäljning

Svenska Jägareförbundet tycker det är bra om fler i samhället kan ta del av viltköttet. Dagens system löser inte problemen.

Därför är det dags att införa kompletterande system som tillåter småskalig försäljning av vildsvinskött.

 

Magnus Rydholm

Kommunikationschef Svenska Jägareförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget