söndag 3 mars

Opinion

Anders Gravsjö och Bengt Stor, ordförande respektive ledamot i Rättviks jaktvårdskrets, är besvikna på regeringens hantering och landsbygdsminister Jennie Nilsson, (S), svar om regeringens och Naturvårdsverkets hanteringen av Jägareförbundets allmänna uppdrag. Foto: Privat och Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Direkta felaktigheter av landsbygdsministern om allmänna uppdraget”

Efter att vi i Rättviks jaktvårdskrets ifrågasatte regeringens beslut om att avskaffa det allmänna uppdraget, samt öppnat för andra organisationer än viltvårdsintresset att söka medel ur Viltvårdsfonden, har nu både Naturvårdsverket och landsbygdsministern besvarat vår kritik. Vi kan inte vara annat än besvikna på de svar vi fått, skriver företrädare för kretsen.

Besvikna för att vi i Rättviks jaktvårdskrets inser att svaren från ansvariga bara visar vilken agenda regeringen och Naturvårdsverket egentligen har.

Har man uttömt argumenten för sitt beslut?

De argument man presenterar är de facto inte med sanningen överensstämmande. Det som förvånar oss mest, är att både en statlig myndighet samt en minister i Sveriges regering fortsätter vidhålla dessa argument, när de bevisligen inte är relevanta.

 

Klappar på huvudet

Vår kritik mot regeringens beslut om att avskaffa det allmänna uppdrag som Svenska Jägareförbundet innehaft i 83 år, bemöttes av landsbygdsminister Jennie Nilsson, (S,) i P4 Radio Dalarnas eftermiddagssändning fredagen den 16 april.

De svar landsbygdsministern gav som förklaring lämnar oss med än fler frågor än innan ministern yttrade sig i intervjun. Samt med fortfarande obesvarade frågor.

Förutom att ge oss jägare klappar på huvudet, och mer eller mindre beskylla oss för att sprida illasinnade rykten om det beslut som regeringen tagit, samt att insinuera vår okunnighet i ämnet, fortsatte landsbygdsministern att likt den tjänsteman på Naturvårdsverket, vilken replikerade vår intervju i Dalarnas Tidningar, lämna likalydande felaktigt grundade svar.

 

Fel av ministern

Landsbygdsministern svarade även hon att det ”Allmänna uppdraget behövde tåla granskning av… i framtiden.” Man utelämnade ordet EU i svaret, men vi vet alla att det är EU:s granskning man hela tiden hänvisat till.

Jennie Nilsson hävdade dessutom att ”Allmänna uppdraget inte klarade de upphandlingsregler som lagen kräver.”

Något som är direkt felaktigt då vi tidigare har konstaterat att det allmänna uppdraget redan är granskat av EU. Redan innan regeringen tog beslutet om att avveckla allmänna uppdraget, avslutade och stängde EU-kommissionen ner ärendet.

Frågan är alltså inte längre aktuell.

Dessutom: Redan 2017 konstaterade Anna Ulfsdotter Forssell, rankad som en av världens tio bästa advokater inom rättsområdet offentlig upphandling: ”Vi kom fram till att det inte är fråga om någon upphandling. Det finns inget kontrakt utan det är fråga om ett bidrag. Bidrag är inte upphandlingspliktiga.”

 

Ledande experter: Allmänna uppdraget omfattas inte av upphandling

 

Häpnadsväckande uttalande

Även i ett inslag i SVT Dalarnas lokala nyheter den 19 april bemöter landsbygdsministern vår kritik. Där säger hon:

”Vi väljer att ge Jägareförbundet ett organisationsbidrag för att säkerställa och utveckla det allmänna uppdraget. Och det hade inte varit möjligt om vi använt dom pengarna till att inrätta en ny myndighet istället.”

Landsbygdsministern fortsätter alltså att upprepa det häpnadsväckande uttalande hon tidigare gjort i en intervju på Svenskjakt.se.

 

Landsbygdsministern: Ingen ny viltmyndighet om Jägareförbundet ska ha en särställning

Mera pengar

Regeringen vidhåller alltså att de pengar som jägarna betalar in till Viltvårdsfonden och som ska finansiera viltvårdsarbetet, istället skulle bekosta bildandet av en ny myndighet.

Har man denna inställning i regeringen är det inte för otroligt att misstänka att Viltvårdsfondens pengar kommer att ätas upp av Naturvårdsverkets byråkratiska pengakvarn.

Därav aviseringen av avgiftshöjningar och äskandet av ytterligare medel.

 

Tydliga besked

Vi behöver alltså vara övertydliga i vårt uttalande till ministern och regeringen!

Pengar från Viltvårdsfonden ska varken gå till Naturvårdsverket eller till en ny viltmyndighet – eller till någon annan myndighet!

Pengarna ska inte heller gå till några organisationer som inte bedriver ett aktivt förvaltande viltvårdsarbete!

Nu ställer vi oss frågan: Vilka fler argument än de vi presenterat behöver regeringen och landsbygdsministern för att inse sitt misstag?

Uppenbarligen fortsätter man att blunda för dessa och förmodligen kommer man att fortsatt ignorera jägarnas argument.

 

Direkt jaktfientliga

Vi ser dessutom med förskräckelse på det resultat som öppnandet av bidragsansökningar ur Viltvårdsfonden gett.

Direkt jaktfientliga organisationer fullkomligt överöser Naturvårdsverket med ansökningar i mångmiljonklassen.

Till exempel ansöker föreningen Jaktkritikerna, med 600 medlemmar, om sammanlagt 4,7 miljoner kronor ur fonden för att exempelvis arbeta för att stoppa löshundsjakten. Utöver det ska man enligt ansökan ”arbeta tillsammans med eftersökspersonal för att vara med vid bedömning av det skadade djuret”, samt ”besiktiga och godkänna lämpliga skottplatser/jakttorn”.

Argumenten i dessa ansökningar har i huvudsak endast som syfte att förstöra och försvåra allt vad jaktutövande heter.

Jägarna ska alltså, genom den numera kraftigt höjda avgiften för det statliga jaktkortet, finansiera sin egen undergång!

 

En kohandel

Vi hävdar att det hela rör sig om en kohandel med ett jaktfientligt samarbetsparti som i åratal försökt få regeringen att avskaffa Jägareförbundets allmänna uppdrag.

Om inte annat så bevisades detta genom de starka glädjeyttringar som höga representanter för detta parti visade i sociala medier direkt efter regeringens tillkännagivande av sitt beslut den 7 januari i år.

I ett inlägg på Facebook den 16 januari skriver Rebecka Le Moine (MP):

”Detta är något som vi i Miljöpartiet har drivit hårt för att förändra, ofta har Socialdemokraterna satt klackarna i backen och vägrat. Men nu äntligen har vi nått en överenskommelse!”

Det regeringen fått i utbyte av kohandeln torde vara ytterst värdefullt, när man tror sig kunna leverera osanningar på bästa sändningstid och dessutom, utan att riskera att tappa ansiktet inför den stora folkrörelse som jägarkollektivet är, beskylla oss för att fara med osanningar.

 

Vinn och vinn

Samtidigt vill vi påpeka för regeringen och landsbygdsministern: När ni nu skjuter jägarna och dess organisationer i sank, skickar ni dessutom ett snart sagt sekels framgångsrikt viltvårdsarbete i graven.

Det beslut ni fattat är oreparerbart så länge ni låter detta vara fastställt.

Vi ber er därför att ta ert förnuft till fånga. Riv upp ert felaktiga beslut och använd ert sunda förnuft! Det vinner ni på. Men framför allt vinner vårt lands viltstammar och ett sekel långt viltvårdsarbete på det.

 

För Rättviks jaktvårdskrets styrelse

Anders Gravsjö, ordförande

Bengt Stor, styrelseledamot

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.