fredag 14 juni

Opinion

Älgen är ingen parasit och contortan är inget fiasko, skriver SCA Skogs vd Jonas Mårtensson i en replik.

Älgen är ingen parasit och contortan är inget fiasko, skriver SCA Skogs vd Jonas Mårtensson i en replik. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Contortan är skogsbrukets succé”

Contortan är inget fiasko, och älgen är inte en parasit. Den är ett fantastiskt djur och ett värdefull vilt. Den är också ett stort skogsskötselproblem eftersom älgstammar som är större än tillgången på foder ger skador för skogsbruket på mångmiljonbelopp varje år.

Sivert Öderyd jämför i debattartikeln Skogens konung har blivit skogsbrukets parasit på svenskjakt.se, älgen med contortatallen, som han kallar för ett fiasko.

Nu är contortatallen inget fiasko. Sedan contortan introducerades på SCA:s marker i början av 1970-talet har den haft en 40 procent högre virkesproduktion jämfört med svensk tall på samma mark. Det här är ingen extrapolering av några begränsade försök utan är produktionen på hela arealen under hela perioden.

Som skogsträdslag är contortan en fantastisk framgång. SCA:s tidigare skogsvårdschef Stig Hagner kallade contortan den viktigaste biologiska innovationen i norra Sverige sedan potatisen.

 

En utmärkt råvara

Contortan är utmärkt för produktion av sulfatmassa, men den är därtill ett värdefullt timmerträd. Virket har inte samma hållfasthet som mer långsamt växande virke, men det är utmärkt råvara för till exempel panel och snickerier. Det har bland annat den goda egenskapen att det inte spricker eller slår sig vid torkning.

Det finns exempel på framför allt tidiga contortaplanteringar på fel mark, med undermåliga plantor, felaktiga provenienser och dålig markberedning, som har blivit bedrövliga. Men vi har blivit bättre på att sätta contorta på rätt sätt och på rätt mark.

Tiden är inte långt borta för när contortan börjar slutavverkas i större utsträckning och kommer att ge en stor och värdefull virkesvolym.
Den nuvarande arealen contortaskog på SCAs marker ger uthålligt en merproduktion på ungefär en halv miljon kubikmeter per år, vilket skapar underlag för ungefär hundra jobb i skogsbruk och virkeshantering.

 

En utmaning att hantera

Om contortan inte är ett fiasko, så är älgen inte heller någon parasit. Den är ett fantastiskt djur och ett värdefull vilt. Den är också ett stort skogsskötselproblem eftersom älgstammar som är större än tillgången på foder ger skador för skogsbruket på mångmiljonbelopp varje år.

Det här är en utmaning för skogsägare och jägare gemensamt. Lyckas vi inte hantera denna utmaning blir Sverige fattigare i alla perspektiv.
Vad som skulle ha blivit råvara för framtidens tallsågverk, blir i bästa fall dålig massaved, i sämsta fall ingenting alls. Vi ser alltmer att skogsägare ger upp och planterar gran på goda tallmarker, ett dåligt val, men för många en sista utväg.

Då är i många fall contortan ett bättre val, eftersom den förutom att vara ett utmärkt skogsträd med god tillväxt, inte är lika begärlig för älgen som den svenska tallen.

 

Jonas Mårtensson
VD SCA Skog

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.