lördag 20 april

Opinion

Debatt: ”Politiken ska inte lägga krokben för jägare”

Riksdagspartiernas ungdomsförbund berättar i sommar, i debattartiklar, om hur de ser på jakten i Sverige. Foto: Kenneth Johansson Montage: Daniel Sanchez

Hur ska jakten se ut i framtiden? Just nu pågår jaktlagsutredningen, och baserat på dess slutsatser kommer politiska beslut att fattas – beslut som lär påverka jakten i vårt land under överskådlig tid.
Svensk Jakt har därför bjudit in framtidens beslutsfattare, företrädare för de politiska ungdomsförbunden, för att berätta hur de ser på jakt – och hur de vill att den ska se ut i framtiden. Turen har kommit till Axel Nordberg och Joakim Rönnbäck från Liberala ungdomsförbundet, LUF.

Axel NordbergLiberala ungdomsförbundet efterlyser en saklig och långsiktig jaktpolitik som tar hänsyn till dem som berörs av den. Därför kommer vi under valåret att arbeta för förenklingar av vapenlicenser och en viltvård som tar större hänsyn till jaktens viktiga funktion för natur och samhälle.

I ett liberalt samhälle är människan fri att leva som hon önskar, så länge hon respekterar andras livsval. Förbud och regler som införts utan starka skäl bör därför inte begränsa varken jägare eller människor i stort.

I Sverige är jägare tyvärr allt för ofta offer för problematiskt myndighetsutövande, inte minst gällande licensärenden. Handläggningsärenden för ansökan om vapenlicens ska genomföras noggrant, och det är förståeligt att en vapenlicens inte kan beviljas omedelbart för den som ansöker för sitt första vapen. De långa handläggningstiderna som kan skådas i flera delar av landet, främst i Västra Götaland, är dock exempel på en problematisk myndighetsutövning. För den jägare som redan har licens för ett eller flera vapen bör handläggningsärenden ske mycket snabbt, och med samma rutiner i hela landet.

Tekniska förbättringar av vapenregistret skulle kunna påskynda processen. Vi vill också undersöka möjligheten att överföra delar av handläggningsansvaret till vapenhandlarna.

 

Gör om systemet

Joakim RönnbäckReglerna rörande vapengarderoben är även onödigt restriktiva och öppnar upp för regionala skillnader i lagtolkningen. Liberala ungdomsförbundet föreslår därför att dagens system görs om.

I stället för att de två sista licenserna villkoras med en särskild motivering föreslår vi att alla jägare ska kunna inneha upp till åtta licenser för jaktvapen, utan krav på särskild motivering förutom laglydighet och avlagd jägarexamen.

Det är djupt beklagligt att jakt och sportskytte hotas av en missriktad politisk process som i stället borde syfta till att stoppa införseln av illegala vapen. Vi är därför negativa till de ytterligare skärpningar av vapenlagen som har diskuterats under våren.

Så länge hänsyn tas till säkerhet, långsiktighet och vilt ska politiker inte heller detaljstyra jaktens former. Jakt med pilbåge eller vissa enhandsvapen sker exempelvis i jämförbara länder på ett etiskt sätt och bör vara tillåtet i Sverige för den som kompletterar sin jägarexamen.

 

Viltvårdsfonden – till viltvård

Rovdjursförvaltningen bör ske på ett sätt som möjliggör samexistens mellan medborgare och vilt, men politiken behöver fler röster som höjs mot oskäligt låga ersättningsnivåer för riven boskap. Liksom för rätten att freda sig mot enskilda djur. Därtill bör synen på biologisk mångfald fördjupas, värdet av livskraftiga klövviltsstammar kan exempelvis vägas in i högre utsträckning när politiker debatterar rovdjursfrågor.

Den offentliga viltvårdens resurser används allt för ofta för att finansiera annat än huvudverksamheten. Viltvårdsfondens resurser bör därför enbart användas för den viltvård som jakten kräver.

Inget skäl finns för att belägga just jägarna med ett särskilt ansvar att finansiera naturbruksrelaterad forskning, på samma sätt som man inte tar ut en avgift av svampplockare eller andra som njuter av naturen.

Liberala ungdomsförbundet efterlyser en saklig och långsiktig jaktpolitik som tar hänsyn till dem som berörs av den. Politiken ska inte lägga krokben för landets jägare, och inte heller försumma den viktiga funktion jakten fyller för natur och samhälle.

 

Axel Nordberg och Joakim Rönnbäck

Liberala ungdomsförbundet

Fler debattartiklar kommer!

Detta är en artikel i en debattserie från riksdagspartiernas ungdomsförbund. De kommer att publiceras efter följande, lottade, schema.

SSU – 20 juni

KDU – 27 juni

Grön Ungdom – 4 juli

SDU – 11 juli

LUF – 18 juli

Ung Vänster – 25 juli

CUF – 1 augusti

MUF – 8 augusti

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.