tisdag 23 april

Opinion

Debatt: ”Jagar gör man för djurens skull”

Riksdagspartiernas ungdomsförbund berättar i sommar, i debattartiklar, om hur de ser på jakten i Sverige. Foto: Kenneth Johansson Montage: Daniel Sanchez

Hur ska jakten se ut i framtiden? Just nu pågår jaktlagsutredningen, och baserat på dess slutsatser kommer politiska beslut att fattas – beslut som lär påverka jakten i vårt land under överskådlig tid.
Svensk Jakt har därför bjudit in framtidens beslutsfattare, företrädare för de politiska ungdomsförbunden, för att berätta hur de ser på jakt – och hur de vill att den ska se ut i framtiden. Turen har kommit till Caisa Lycken från Grön Ungdom.

Caisa LyckenDet är antagligen ingen nyhet att Miljöpartiet och Grön Ungdom lägger stor vikt vid djurens rättigheter. Vi anser att alla djur har ett egenvärde och att detta värde är oberoende av om djuret ifråga är till nytta för människan eller inte.

Därför är det viktigt att svensk jakt låter det ekologiska perspektivet stå i centrum och att naturvårdsintressen får företräde. Sverige ska ha långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren: varg, lodjur, björn och järv. Alla dessa arter måste ges en möjlighet att återfå sin ursprungliga funktion i ekosystemet.

Jaktmetoder som utsätter djuret för onödigt lidande ska inte vara tillåtna. Som ett exempel på en sådan metod kan nämnas jakt med hagel, vid vilken djuret löper större risk att drabbas av skadeskjutningar eftersom skotten inte med säkerhet når vitala organ. Om haglen därtill är av bly sprids miljöfarliga tungmetaller i vår svenska natur. Dessa kan inte brytas ned på naturlig väg och verkar på så vis skadligt för både flora och fauna under en lång, lång tid.

 

Mer resurser till kontroll

Nuvarande jaktlag ger förvisso ett förhållandevis bra djurskydd, men för att det ska få praktiskt genomslag måste samma ambition genomsyra också myndigheternas tillämpningsföreskrifter.

Vidare behöver attityden hos svenska jägare vara att tjuvjakt och annan oetisk jakt är fel och att sådan lagstridig verksamhet ovillkorligen ska anmälas. Det största ansvaret vilar emellertid staten, som måste avsätta mer resurser till kontroll och efterlevnad av dagens jaktlagstiftning.

Kontentan är att all jaktverksamhet måste se till djurens behov. För att undvika å ena sidan inavel, å andra sidan brist på föda är vi överens om att bestånden måste hållas i schack, men det får inte ske på bekostnad av enskilda individers lidande. Det betyder även att den rådande jaktpolitiken måste kunna påvisa att den på lång sikt är positiv för vårt vilt.

Djuren finns ju inte till för att bli jagade, utan det är jakten som finns till för djuren!

 

Caisa Lycken

Förbundsstyrelseledamot Grön Ungdom

Fler debattartiklar kommer!

Detta är en artikel i en debattserie från riksdagspartiernas ungdomsförbund. De kommer att publiceras efter följande, lottade, schema.

SSU – 20 juni

KDU – 27 juni

Grön Ungdom – 4 juli

SDU – 11 juli

LUF – 18 juli

Ung Vänster – 25 juli

CUF – 1 augusti

MUF – 8 augusti

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.