lördag 20 april

Opinion

Debatt: ”Den svenska jakten ska vara förbehållen svenska jägare”

Riksdagspartiernas ungdomsförbund berättar i sommar, i debattartiklar, om hur de ser på jakten i Sverige. Foto: Kenneth Johansson Montage: Daniel Sanchez

Hur ska jakten se ut i framtiden? Just nu pågår jaktlagsutredningen, och baserat på dess slutsatser kommer politiska beslut att fattas – beslut som lär påverka jakten i vårt land under överskådlig tid.
Svensk Jakt har därför bjudit in framtidens beslutsfattare, företrädare för de politiska ungdomsförbunden, för att berätta hur de ser på jakt – och hur de vill att den ska se ut i framtiden. Turen har kommit till Gustav Kasselstrand från Sverigedemokratisk Ungdom, SDU.

Gustav KasselstrandRegeringens ändrade regler gällande småviltjakten i fjällen måste rivas upp och det gamla systemet återinföras. Det är inte rimligt att Sverige inte kan kontrollera tillträdet till landets jakt.

När regeringen 2007 ändrade reglerna om småviltjakt i fjällen var det för att öppna upp den svenska jakten så att samtliga jägare i EU får samma tillträde till jaktmarkerna som svenska jägare.

Dessförinnan hade länsstyrelsen haft möjlighet att förbehålla viss jakt till den inhemska befolkningen. Utländska jägare fick påbörja jakten senare och med guide. Svenska Jägareförbundet har till regeringen hänvisat till att trycket på svenska marker blivit ohållbart sedan regeringen öppnat upp jaktmarkerna för hela Europa, men de har dessvärre talat inför döva öron.

 

Riksdagsbeslutet förhalas

Riksdagen röstade 2012 för att riva upp nuvarande regler, men det har inte implementerats. Istället utreds det nu i den nya jaktlagsutredningen. Tyvärr har landsbygdsminister Eskil Erlandsson tidigare meddelat att han tänker förhala riksdagsbeslutet och sannolikt inte göra något alls av det med hänvisning till just EU.

Det innebär i så fall att svenska folkets riksdagsbeslut om jakten i det egna landet inte ens är värt papperet det är skrivet på, och att den egentliga makten finns hos utländska byråkrater och politiker i Bryssel.

Av utredningens uppdrag att döma – som föreskriver ”ett förbättrat genomförande av Sveriges EU-rättsliga åtaganden” – tycks det snarare vara på agendan att ytterligare anpassa reglerna efter Bryssel, till en union vars företrädare knappast är bättre lämpade att besluta om svensk jakt än svenskarna själva. Svensk jakt ska vara en nationell angelägenhet, inte en rättighet för jägare över hela EU.

Andra frågor som utredningen bör komma tillrätta med är den massiva ökningen av vildsvin som definitivt behöver tas på allvar. Såväl lantbrukare som boende och trafikanter påverkas negativt av vildsvinsstammens spridning. En annan fråga som är av större vikt är att öka ersättningen för rovdjursstängsel för de bönder som utsätts för rovdjursangrepp.

 

En av de stora areella näringarna

 Jakt och viltvård har stor betydelse i vårt land och det är viktigt att säkra goda förutsättningar för jakt och stadig återväxt i jägarkåren. Jakten är en av de stora areella näringarna i Sverige och löper som en röd tråd genom landets historia. Utan ett framstående jaktliv påverkas livsmedelsproduktion, export, landskapsbild, miljö och ekosystem.

Som förbundsordförande för ett ungdomsförbund som sätter stort värde på människans förhållande till naturen ser jag gärna att fler ungdomar förstärker sina band till naturen genom jakt. Jag själv är ingen jägare, men jag avlade jägarexamen för två år sedan och lärde mig mycket. Jag är mycket glad för det. Att få kunskaper och erfarenheter om djur och natur ger rekreation som är svår att fånga i andra delar av samhället. Jag ser fram emot att en dag på allvar ta steget in i jaktens värld, om det så är småvilt i fjäll eller högvilt i djupa skogar som jagas.

 

Gustav Kasselstrand

Förbundsordförande, Sverigedemokratisk Ungdom

Fler debattartiklar kommer!

Detta är en artikel i en debattserie från riksdagspartiernas ungdomsförbund. De kommer att publiceras efter följande, lottade, schema.

SSU – 20 juni

KDU – 27 juni

Grön Ungdom – 4 juli

SDU – 11 juli

LUF – 18 juli

Ung Vänster – 25 juli

CUF – 1 augusti

MUF – 8 augusti

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.