fredag 12 april

Opinion

Krönika: Checklista för vargbyråkrater

Maria Gardfjell (MP) vill stoppa den tredje jaktformen – den illegala jakten. Där är vi eniga. Brott ska bekämpas och tystnadskulturen ska brytas. Därför har jag satt samman en lista över hur man inte ska göra om man vill stoppa tystnadskulturen – detta i form av en kontraindikationschecklista.

I debattinlägget ”Stoppa den tredje jaktformen – den illegala jakten”, som publicerades på Svenskjakt.se 30/11, skrev Maria Gardfjell (MP):
”Vi debatterade nyligen detta i riksdagen, och när Peter Helander från Centerpartiet vägrade acceptera att den illegala jakten är en jaktform så citerade jag WWF: ”Vi måste bryta den utbredda tystnadskulturen som råder kring brott mot stora rovdjur. Fler brott måste anmälas och förövare lagföras, annars hotas i förlängningen rättsstaten och demokratin. Den illegala jakten ska därför bekämpas kraftfullt av myndigheterna tillsammans med övriga aktörer i samhället.”
Jag hoppas att vi alla ska samverka kring det.”

 

Jag är enig med Maria Gardfjell i den frågan. Brott ska bekämpas. Den som ogillar och vill ändra på lagen får använda de demokratiska verktyg som står till buds för att genomdriva sådan förändring. Så ser spelreglerna ut. Tystnadskulturen är viktig att bryta.
Med utgångspunkt i denna samsyn tänkte jag därför komma med några handfasta tips på hur man ska göra för att INTE bryta tystnadskulturen kring illegal jakt på rovdjur, exempelvis varg.

 

Denna kontraindikationschecklista är upprättad som ett stöd för alla de tjänstemän som, i svenska statens namn, är involverade i vargfrågan.

 

Förneka alltid, i alla lägen, att ökad närvaro av stora rovdjur i människors närhet kan innebära problem. Använd gärna ett nedsättande tonfall i samtal med de människor som hävdar detta. De är ju oftast landsbygdsbor, så de har generellt inte lika fina utbildningar som du och dina kollegor på statliga myndigheten. Dialekt pratar de också ofta, vilket bara stärker tesen att de inte alltid förstår sitt eget bästa.

 

Om de där högljudda lantisarna ändå lyckas lura i någon högt uppsatt politiker att det nog behöver skjutas några vargar då och då, finns det alltid andra utvägar. Upprätthåll nätverket av likasinnade rättänkande tjänstemän på andra myndigheter. Lägg upp taktik tillsammans! Utbyt erfarenheter och glöm aldrig bort det hägrande målet vid horisonten: att lära lantisarna att tänka rätt.

 

Dina personliga åsikter är de finaste åsikterna – det är väl därför du är anställd i staten, eller hur? Dessa åsikter ska du givetvis aldrig dölja eller hemlighålla, utan de ska spridas. Först på den myndighet där du arbetar. Se till att dessa rätta tankar riktigt sitter i väggarna på arbetsplatsen. De ska genomsyra alla tänkbara handlingsplaner, värdegrunder och andra dokument som cirkulerar i det dagliga arbetet.

 

Om, Gud förbjude, det skulle komma in någon ny och förvirrad människa på myndigheten – någon som håller med lantisarna om att det här med vargjakt ändå inte är fullständigt uteslutet – då går det alltid att ta till härskar- och utfrysningstekniker. Människans behov av grupptillhörighet är viktigare än nästan alla andra mänskliga behov. Gör det besvärligt att tycka fel – och gör det varmt och välkomnande för alla som tycker rätt.

 

Dina personliga åsikter (de finaste åsikterna) ska finnas med i allt det arbete du utför. Det är viktigt att de finns med och genomsyrar alla handlingar som du utför i statens namn. Dessa åsikter finns ju där för att styra beslut i rätt riktning. För din åsikt är den rätta – glöm aldrig det.

 

Om Sveriges riksdag skulle råka fatta beslut som innebär att jakt på varg kan genomföras under vissa förutsättningar, är det din plikt att se till att dessa förutsättningar aldrig uppfylls. Utnyttja alla luddiga formuleringar från den politiska nivån och gör dina egna tolkningar! Här får du utlopp för dina kreativa sidor, och om du skulle köra fast finns det alltid inspiration att hämta. Slå bara en signal till EU-kommissionens tjänstemän, de har alltid friska nya idéer om hur besluten kan drivas åt det rätta hållet. Det vill säga att stoppa alla former av jakt på varg.

 

Om exempelvis inventering visar att det finns tillräckligt många vargar för att bevilja jakt, se då till att hitta andra lösningar för att stoppa jakten. Exempelvis kan du alltid ”råka räkna fel”, så att felaktiga siffror tas med i ”vargekvationen”. Alla medel är tillåtna, för det högre målet!

 

Om det av någon anledning avslöjas att du ”råkat räkna fel”, se då till att övriga myndigheter är med på noterna och gör allt de kan för att stoppa utökad jakt på varg. Leta efter alla tänkbara kryphål! Eftersom alla vargjaktbeslut med garanti kommer att överklagas i domstol kan du som myndighetsföreträdare exempelvis hävda att ”det finns inte tid” för att hinna ta ett nytt beslut.

 

Om några lantisar upplever att du motarbetar dem och blir upprörda över detta – kontakta genast media och hävda att du utsätts för ”hat och hot”. Berätta upprört om den ”ökande polariseringen” – alla rättänkande vet ju att det enbart är de oborstade lantisarna, de som vill döda vargar, som är skuld till detta. Aldrig de som tänker rätt.

 

Så där! Följ bara ovanstående checklista, så kommer tystnadskulturen garanterat inte att minska, utan snarare accelerera ute i de bygder där det finns varg.

 

God jul!

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.