torsdag 30 maj

Opinion

Alexandra Anstrell och Åsa Coenraads (M).

Debatt: ”Brotten mot jägare ett hot mot svenska landsbygden”

Hot och trakasserier mot personer som ansöker om skyddsjakt på rovdjur förekommer i allra högsta grad. Brotten mot djurhållare, politiker och jägare samt deras familjer blir fler och allt grövre. På sikt hotas den svenska landsbygden, skriver moderata riksdagsledamöterna Alexandra Anstrell och Åsa Coenraads.

Många vittnar också om att de skulle vilja ansöka om skyddsjakt, men att de avstår av rädsla för hat och hot mot sina djur, sin familj och sig själv.

Hot, trakasserier, stöld, olaga intrång, gravskändning, mordbrand och skadegörelse riktas inte bara mot enskilda personer och näringsidkare utan även mot familjer och närstående.

Brotten mot djurhållare, politiker och jägare samt deras familjer blir fler och allt grövre. På sikt hotas den svenska landsbygden.

Detta är något helt oacceptabelt och måste stävjas. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill, men man får inte bete sig hur som helst, det urholkar demokratin på det värsta sättet.

 

Offentlig handling

En ansökan om skyddsjakt ställs till länsstyrelsen. Grundprincipen är att alla handlingar som kommer in till länsstyrelsen är allmänna, som vem som helst kan ta del av, oavsett syfte.

Detta är en del av den svenska offentlighetsprincipen.

Tyvärr har den som ansöker om skyddsjakt blivit måltavla för djurrättsterrorister på grund av öppenheten.

Detta var inte syftet med offentlighetsprincipen som i grund och botten är något bra och som bör förändras med försiktighet.

För en ökad trygghet och säkerhet föreslår vi därför i en motion till riksdagen att den som ansöker om skyddsjakt, utför skyddsjakt eller utför licensjakt ska kunna få sina personliga uppgifter belagda med sekretess om han eller hon så begär.

 

Grova aktioner

Eftersöksjägare fyller en viktig samhällsfunktion för att vilda djur inte ska behöva lida vid trafikolyckor med vilt.

Jägarna avlastar polisen och är snabbt och effektivt på olycksplatsen med god kännedom om både närmiljö och vilt.

Eftersöksjägare har i dag en liten symbolisk ersättning och utför uppdraget mer eller mindre på ideell basis.

Många eftersöksjägare vittnar om både hot och våld vid eftersök på framför allt rovdjur, vilket lett till att flera inte längre gör dessa eftersök.

Militanta djurrättsterrorrister blir allt grövre i sina aktioner. Därför föreslår vi att jägare som ansöker om och utövar skyddsjakt samt genomför eftersök och licensjakt skyddas i sitt viktiga och nödvändiga samhällsuppdrag.

 

Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot

Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.