fredag 2 juni

Vargjakt i Dalarna och Gävleborg startar som planerat

Kammarrätten gick på  Jägareförbundets linje och upphäver beslutet om att vargjakten ska stoppas. Foto: Kjell-Erik Moseid

TEXTEN HAR UPPDATERATS Kammarrätten i Sundsvall undanröjer förvaltningsrättens beslut om inhibition av vargjakten. Men ärendet är inte slutligt avgjort. Parterna får nu tillfälle att yttra sig.

Kammarrättens beslut innebär att jakten i Gävleborgs och Dalarnas län kan påbörjas på lördag den 2 januari som planerat. Man finner vid en första bedömning inte skäl för att jakten ska inhiberas, men har inte tagit slutlig ställning.
Parterna får nu tillfälle att yttra sig innan man fattar ett slutligt beslut om inhibition eller inte. Eftersom det kommer att ta tid får jakten börja, men kan komma att avbrytas om det kommer in tillräckligt starka argument mot jakten.

Ingen utredning
Förvaltningsrättens beslut om att stoppa, inhibera, jakten har överklagats av Jägareförbundet Dalarna, Jägareförbundet Gävleborg, Svenska Jägareförbundet samt länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg.
Enligt kammarrättens bedömning så här långt finns det inte någon utredning som visar att den begränsade jakt som beslutats skulle hota gynnsam bevarandestatus. Domstolen konstaterar att jakten inte heller gäller några vargindivider av särskilt högt genetiskt värde.
Därför kan den beslutade jakten inte anses ha så ingripande effekter att beviskraven för att inhibera jakten ska sättas lägre än vad som annars är fallet, skriver kammarrätten.
Rätten finner inte heller att det som de klagande framfört i förvaltningsrätten har sådan tyngd att det är sannolikt att länsstyrelsernas beslut om vargjakt kommer att ändras, något som också talar mot inhibition.

Prövning på onsdag
Vad gäller jakten i Värmland och Örebro län kommer Kammarrätten i Göteborg att meddela om man ger prövningstillstånd i morgon, onsdag. Kammarrättsråd Mikael Ocklind säger till Svensk Jakt att det är möjligt att man samtidigt avgör om det var riktigt att inhibera jakten.
Förvaltningsrätten i Uppsalas beslut om inhibition har överklagats av Jägareförbundet Västmanland till Kammarrätten i Stockholm. När ett utslag kommer därifrån är i nuläget inte känt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev