tisdag 30 maj

Skyddsjakt på två närgångna vargar

En av vargarna i reviret när den jagade sork i byn Ulvsta i slutet av februari. Foto: Johnny Olsson

UPPDATERAD TEXT Det blir skyddsjakt på två vargar ur Åmot-Ockelboreviret. Det har länsstyrelsen Gävleborg beslutat.

Olle Olsson Publicerad 16 mars 2015 - 13:28

Vargarna har sitt revir inne i Ockelbo samt intilliggande samhällen. I mer än ett års tid har vargar nästan dagligen setts inne i bebyggelsen och vargarna var föremål för en skyddsjaktansökan från Ockelbo kommun redan förra året. Den gången avslogs begäran av såväl länsstyrelsen, Viltskadecenter som Naturvårdsverket. Detta eftersom vargarna inte ansågs ovanligt oskygga.

Två vargar
Men den här gången gör länsstyrelsen alltså en annan bedömning. Nu får två vargar skjutas. Skyddsjakten beviljas i ett avgränsat område och jakttiden är 23 mars till och med den 20 april.
Skyddsjakten får bedrivas hela dygnet och alla typer av belysning får användas. Skyddsjakten gäller utan hinder att det överklagas. Dock påminner länsstyrelsen om att polisens tillstånd krävs för att avlossa skott inom detaljplanerat område.
Länsstyrelsen utser jaktledare och beslutar även om vilka personer som får jaga med stöd av myndighetens skyddsjaktbeslut.

Några av länsstyrelsens säkrade vargobservationer i reviret i år:

13 januari. Spår efter två vargar vid skidspåren i Ulvsta. Vargarna hade passerat flera hus och gårdsplaner med ett avstånd om 2–3 meter samt korsat elljusspår. Två vuxna vargar som gjort flera revirmakeringar. 
22 januari. Färska vargspår vid en postlåda, några meter från huset. Nysnö visade att vargarna gått på flera gårdar. Revirmakeringar och DNA-visar att det var alfaparet som gått där. Senare på kvällen spårades minst fyra vargar intill gamla kyrkogården i byn Åmot.
15 februari. Två vargar fotograferades inne i Åmot. De gick då längs Åmotsvägen i riktning mot kyrkan. Morgonen därpå hittades ett vargdödat rådjur vid kyrkan, som ligger mycket centralt inne i samhället.
25 februari. En varg befann sig inne på en altan till ett hus. Tack vare fotografier och kvalitetssäkrade spår går dett utläsa att vargen bara gått några meter från ytterdörren till huset. Vargen hade revirmarkerat. I den närmaste omgivningen finns sex bebodda hus. Spår från tre eller fyra vargar kunde senare samma dag säkras i anslutning till husen.

Två ansökningar

Två ansökningar om skyddsjakt på vargar ur Åmot-Ockelboreviret har lämnats in den här gången.
Åmots byaråd har skrivit under den ena (där man vill avliva minst fyra vargar) och den andra skyddsjaktansökan är inlämnad av en privatperson där det framgår att 60 bybor i byarna Nordanås och Vallsbo ställer sig bakom ansökan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev