onsdag 29 maj

Jakt & prylar

Ett väl valt hagelvapen löser sin uppgift utan att du behöver tänka så mycket på det. Då kan du fokusera på jakten. Foto: Ulf Lindroth

Välj rätt hagelgevär del 2: Vi tittar på viktiga detaljer

Premium

Valet av hagelgevär börjar med valet av vapentyp. Men även efter att du fastnat för bock, halvautomat eller något annat kan det finnas fler val att göra. Den här gången tittar vi på detaljer.

Det finns inget absolut rätt eller fel när det gäller val av hagelvapen. Mycket beror på hur man själv ser på sin jakt och på sin utrustning. Alla använder inte sitt vapen på samma sätt och uppskattar inte samma detaljer.

Å ena sidan kan det gå utmärkt att välja första bästa hagelgevär som ligger väl i händerna och använda det som ett oömt verktyg i åratal. Å andra sidan går det att läsa in sig på tekniska lösningar, drömma om det perfekta vapnet och toppa sitt val med en personlig gravyr.

Välj rätt hagelgevär: Vilken vapentyp passar dig?

Det som känns rätt är i princip rätt.

Däremot är det inte så troligt att viltet märker någon skillnad. Som läsaren kanske anade redan förra månaden har vi försökt bena ut vilka faktorer som verkligen spelar roll i fråga om vapenvalet. Vi försöker fokusera på sådant som har betydelse under jakt.

 

Ett allsidigt vapen

För många jägare – särskilt de som tillbringar en stor del av säsongen med ett kulvapen i händerna – är det en rimlig lösning att köpa ett enda hagelvapen och använda det till all hageljakt.

Troligen blir det i så fall en hagelbock. De är vanligast för att de är praktiska och bra. Men om du vill ha en sida-vid-sida, eller om en halvautomat skulle passa bäst för mycket av din jakt, kan även de vapnen fylla en allroundkostym.

Hagelskytte – första steget i arbetet med att anpassa kolven

Men det finns fler faktorer än vapentypen att väga in. Här listar vi ett antal val du kan ställas inför, inte minst om du beställer ett nytt vapen. Då finns ofta flera valmöjligheter. Köper du begagnat handlar det snarare om att välja eller välja bort ett vapen. Då kan följande punkter läggas i den ena eller andra vågskålen.

 

Kaliber 12 eller 20?

Det finns bara två rimliga kaliberval för ett allroundvapen, 12 eller 20. Båda ger god skottverkan i normala jaktsituationer, men kaliber 12 är mycket vanligare och det speglas i utbudet av ammunition. Både urval och priser är bättre för den kalibern. Därför är kaliber 12 i regel det förnuftigaste valet.

Normal hageljakt bedrivs med fördel med öppna borrningar på måttliga skotthåll. Där gör båda kalibrarna ett fullgott jobb.

 

Det finns egentligen bara två rimliga kaliberval i ett allroundvapen, 12 eller 20. 76 millimeters patronlägen är gångbart i båda kalibrarna, för troligen kommer du oftast att skjuta 70 eller 76 millimeter långa patroner.

Men i normalfallet används lite lättare hagelladdningar i kaliber 20. Tester har också visat att kalibern har svårt att leverera riktigt lika täta träffbilder som kaliber 12. Sammantaget innebär det att 12:an har en fördel på marginalen när det krävs lite mer räckvidd. Det kan tänkas bli ännu tydligare med stålhagel.

Kaliber 20 har i sin tur smäckrare pipor och baskylen kan göras i mindre dimensioner. Resultat blir lägre vikt. Det finns lätta och välbalanserade 12:or också, men den som prioriterar kombinationen låg vikt, relativt långa pipor och bra balans kan uppskatta en kaliber 20.

Åtta punkter – så köper du begagnat hagelgevär

Både kaliber 12 eller 20 kamras för olika patronlängder. Du kan skjuta kortare patroner än de vapnet kamrats för, men inte längre. Ett vapen som är kamrat 20/76 eller 12/76 klarar det mesta. Många standardpatroner är 70 millimeter och kraftigare patroner i båda kalibrarna är oftast 76 millimeter. Ett ännu längre patronläge har däremot inget större praktiskt värde. 89-millimeterspatroner i kaliber 12 är först och främst ett dyrt sätt att få mer stryk i rekylen.

 

Trångborrning

En del hagelvapen har fast trångborrning, men i dag har de flesta utbytbara choker. Välj så långt möjligt det senare alternativet.

Även ett vapen med fast trångborrning kan vara ett bra köp, men om du inte är en extra duktig skytt eller skjuter stillastående vilt med hjälp av riktmedel bör borrningen vara öppen. 1/4- och 1/2-trångborrning är rätt i många jaktliga situationer.

 

Utbytbara choker är en fördel, men bli inte förvånad om du med tiden upptäcker att de öppna används mest. Här måttligt rengjorda choker i slutet av säsongen. Den mest öppna till vänster har använts flitigast, den trängsta längst till höger är oanvänd.

Även med utbytbara choker kommer du förstås oftast att använda vapnet med öppna choker till normaljakten, men du har möjligheten välja något trängre om det verkligen är kritiskt att försöka få in fler hagel på målet.

 

Piplängd

Många nya vapen kan levereras med olika piplängder. Hur långa pipor du ska välja har mer att göra med vapnets balans än med skottets prestanda. Lämplig piplängd beror alltså en hel del på dina kroppsmått och din kolvlängd.

 

Där skottlägena kan komma snabbt i oväntade riktningar kan relativt korta pipor och ett aningen baktungt vapen ibland vara till fördel, men ska det användas även till annan jakt bör piporna hellre vara åt det långa hållet.

Vapnets tyngdpunkt ska ligga mitt emellan dina händer. Om två olika piplängder känns bra, kan det finnas en poäng att välja det längre alternativet. Längre pipor ger en stadig känsla och jämnare sving. Lagom är bäst, men inom vissa gränser är det en fördel att välja längre pipor.

Även korta pipor kan ha sin plats. De kan ge ett något baktungt vapen som känns snabbt i anläggningen, inte minst i oväntade riktningar. Relativt korta pipor är därför inte så ovanliga bland jägare som behöver skjuta snabbt i tät skog. Men det är en specialiserad användning. De enda som behöver överväga tillverkarnas kortare pipalternativ i ett egentligt allroundvapen är relativt småvuxna skyttar som både vill hålla nere vapnets vikt och balansera en kort kolv.

 

Vikt

En gammal tumregel säger att hagelvapnet ska väga hundra gånger mer än den hagelladdning du vill använda. Ett hagelvapen för 32-gramsladdningar ska enligt den logiken väga 3,2 kilo, vilket också är något av en normalvikt.

Vill du använda tyngre laddningar talar det för ett tyngre vapen, eller en halvautomat som låter omladdningen svälja en del av rekylen. Ett tyngre vapen kan ge fördelar i skyttet, men risken finns att du får skjuta med trötta armar efter allt bärande.

 

Till exempel ripjägare prioriterar ibland ett vapen med låg vikt. Det kan också vara rätt för en jägare som inte är så storvuxen. Men välj i så fall ett lätt vapen som verkligen känns välbalanserat och harmoniskt.

Andra frestas att välja ett så lätt vapen som möjligt. Det är rimligt om vapnet ska bäras långt, eller användas av en skytt som inte är så stor. Ett lätt vapen ger lite mer rekyl, men det kan hanteras med lättare laddningar. I praktiken brukar det inte innebära någon nackdel vid normal hageljakt.

Det lätta vapnets baksida kan i stället vara att det känns lite fladdrigt. Konstruktion och balans har stor betydelse för den känslan, så prioriterar du ett lätt vapen kan du med fördel känna på några olika vapen innan du bestämmer dig. Men i normalfallet är ett normaltungt vapen rätt väg att gå. Ingen överraskning där, alltså.

 

Spång och korn

Hagelvapen för sportskytte har ofta bredare spång än jaktvapen, men det är ingen absolut regel att det måste vara så.

En smal spång skymmer mindre av målet, en bred spång kan visa tydligare hur du lutar vapnet. En ventilerad spång ska ge mindre värmeflimmer om pipan skjuts varm.

En vanlig jägare kommer långt genom att undvika extremer och framför allt genom att inte tänka för mycket på spången när det blir dags att skjuta.

Med det sagt ska spången ändå finnas med i siktbilden i skottögonblicket. Du siktar inte med den, men att se lagom mycket spång blir ett halvt omedvetet kvitto på att du genomför skottet rätt.

 

Hagelskytten fokuserar på målet och passar vapnet noteras kornets läge nästan ­omedvetet. Dessa två vapen används omväxlande vid många jaktformer och skillnaden mellan kornen ­brukar inte spela någon roll. Men när det gäller änder mot skymningshimlen kan det fiberoptiska siktet kännas som en fördel.

Hagelgevärets korn används inte för att sikta i ordets egentliga mening, men det är ett stöd för ögat. Förhållandet mellan korn och mål blir till en siktbild och med tiden läser du omedvetet av när den är rätt och skottet ska gå.

I regel behövs inget särskilt markerat korn. En liten silverfärgad knopp räcker långt, särskilt för en skarpögd skytt med ett vapen som passar perfekt. I det fallet är det ofta knappast ens nödvändigt att tänka på kornet.

Vad är bäst? Hagelbock eller halvautomat

Men inte minst i svagt ljus eller då ögat är trött kan ett lite tydligare korn kännas som en hjälp. Ett större vitt plastkorn kan fylla funktionen.

Den som exempelvis jagar änder på kvällssträck kan uppskatta ett fiberoptiskt korn, en avlång plasttub som samlar ljus och ger en mycket synlig ände på kornets plats. Det kan även underlätta för en högerskytt med vänsterdominant öga, eftersom det blir lite tydligare när fel öga tar över.

 

Ejektor

På moderna brytvapen är ejektor regel snarare än undantag. Som bekant kastar ejektorn ut tomhylsan efter skott. Det är inte absolut nödvändigt, men det är bra. När det finns behov av snabba omladdningar underlättar det en hel del. Och det är lätt att fånga tomhylsorna i handen om du vill slippa plocka hylsor efter skyttet.

 

Automatisk säkring

På halvautomater måste du komma ihåg att säkra manuellt. Brytvapen för jakt brukar säkras automatiskt när du bryter vapnet efter skott. Det gäller däremot inte alla brytvapen, på sportskyttevapen är det vanligt att du måste säkra manuellt.

På ditt jaktvapen vill du ha automatisk säkring. Skottsituationer kan ibland vara snabba och stressiga och vid sådana tillfällen kan säkringen glömmas bort. Då är automatiken värdefull.

 

Enkel- eller dubbeltryck?

Har du ställt in dig på en halvautomat behöver du inte tänka på det här. Och på dagens hagelbockar är ett enkeltryck kombinerat med pipväljare i säkringen standard. Men funderar du på sida-vid-sida kan det finnas alternativ med enkeltryck eller dubbeltryck. De senare har ofta rak engelsk kolv för att handens grepp ska kunna flyttas marginellt beroende på valet av avtryckare.

 

Både halvautomat och bock kan fungera som allroundvapen. I ett gömsle kan den förstnämnda ha fördelar, men en bock med automatisk säkring är en fördel i alla situationer.

Enkeltryck kan låta snabbare, men det är tveksamt i praktiken. Den som är van vid dubbeltryck blir snabb. Dubbeltryck gör det enkelt och snabbt att välja mellan den trängre och den öppnare pipan.

Det är inte alla skyttar som tycker att ett vapen med rak engelsk kolv känns lika stabilt och balanserat. Det är kanske en träningssak, men känn efter innan du bestämmer dig. Det finns dessutom en tendens att långfingrets framsida får en del stryk när man skjuter tunga laddningar eller många skott med dubbeltryck, eftersom det blir längre mellan den främre avtryckaren och varbygeln.

Enkeltryck är vanligare på dagens hagelgevär, men dubbeltryck är ingen dålig lösning.

 

Justeringsmöjligheter

Ett nytt hagelvapen behöver ofta anpassas till skytten. Då är det en fördel med enkla lösningar. Det kan handla om olika tjocka bakkappor, ställbara kolvkammar eller shims som justerar kolven i sida eller höjd.

Å andra sidan handlar det ofta om en engångsjustering. Om vapnet redan passar dig bra har justeringsmöjligheterna inget större värde. Det brukar inte heller vara särskilt dyrt att ta hjälp med kolvmått och kolvanpassning och låta en kolvmakare göra mindre justeringar. Ett vapen med justeringsmöjligheter kan alltså vara ett plus, men det är knappast den faktor som avgör vapenvalet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay