tisdag 6 juni

Hund

Att jaktträna hund på varg är fullt lagligt. Foto: Lars-Henrik Andersson (stövare) samt Johnny Olsson (varg)

Så får hunden jakttränas på varg

Hundjakt på varg blir allt mer vanligt förekommande i landet. Så här får du träna hunden på varg.

Varg hör till gruppen ”annat vilt” i jaktförordningens 16:e paragraf. Det betyder att det i grunden är tillåtet att bedriva hundträning med hund för jakt efter varg i hela landet under perioden 21 augusti till den 28 (29) februari eller den senare tidpunkt då vargjakten ska vara avslutad.

 

Träningsstart 1 november?

Men i ett tillägg i Naturvårdsverkets vägledning gällande licensjakt på varg år 2016 tar Naturvårdsverket upp frågan om jaktträning med hund på varg. Där gör verket tolkningen att hundträning på varg inte bör påbörjas före den 1 november. Naturvårdsverket stöder sin tolkning på jaktförordningens 18 paragraf som säger att hundträning inte får bedrivas så att viltet, bland annat på grund av hundens egenskaper, utsätts för onödiga påfrestningar.

Naturvårdsverket gör bedömningen att det strider mot bestämmelserna i jaktförordningens 18 paragraf att bedriva hundträning för jakt efter varg före november månad, ”främst med hänsyn till eventuella valpars utveckling”.

 

Korrekt tolkning?

Men det är dock inte givet att Naturvårdsverkets tolkning av jaktförordningen är den rätta. Detta eftersom Jaktförordningens 18 paragraf bara säger att ”Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

 

Onödigt lidande

Huruvida hund får jakttränas på varg före 1 november kan alltså sägas vara oklart. Men att man får träna efter den 1 november råder det ingen tvekan om. Men som vid all annan jakt- och hundträning är det naturligtvis inte tillåtet att utsätta varg för onödigt lidande. Det är som vanligt heller inte tillåtet att släppa en hund på varg om hunden också förföljer, vid tidpunkten, icke tillåtet vilt. Till exempel får du alltså inte släppa en hund på varg i februari om hunden även jagar rådjur eller vildsvin – om ni vistats i marker där dessa viltslag kan förekomma.

 

Fängelsestraff

Tänk också på att hundträning på varg kan uppfattas som förberedelser till grovt jaktbrott av någon, ett brott som kan leda till upp till fyra års fängelse. Men att jaktträna hund på varg är alltså fullt lagligt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.