måndag 20 maj

Hund

Lär hunden hitta skottplatsen. Den är inte alltid så lätt att finna som i detta fall. Foto: Malou Kjellsson

Spårskolan: Hitta skottplatsen

Vid eftersök är det ganska vanligt att den exakta platsen där djuret skadades är oklar, vare sig det gäller en skadskjutning eller en trafikolycka.

För hög stressnivå hos hunden är antagligen det som gör att flest hundar får problem med spårarbetet. Foto: Malou Kjellsson

3 februari 2014

Spårskolan: Det här med stress

Stress är inte alltid av ondo, utan tvärtom ett viktigt…

Bloda sparsamt. Foto: Malou Kjellsson

3 februari 2014

Spårskolan: Det här med blod

Vilken sorts blod man använder under spårträningen verk…

Samla på klövar under jaktsäsongen och lägg dem i frysen. Varje klöv går att använda flera gånger. Foto: Malou Kjellsson

3 februari 2014

Spårskolan: Vad är vittring?

För oss människor kan en hare tyckas vara en hare och l…

Ann-Marie Eklunds motto när hon tränar spår är motivation, belöning och variation. Foto: Malou Kjellsson

3 februari 2014

Spårskolan: Motivation och variation

Ann-Marie Eklund har dömt hundar på viltspårprov sedan …

Sele och lina utgör basutrustningen för en spårhund. Foto: Malou Kjellsson

3 februari 2014

Spårskolan: De första spåren

För att spåra med din hund behöver du en del utrustning…

Spårspecialister som hannoveransk viltspårhund är ofta mindre livliga i sitt temperament och blir inte så lätt störda av omgivningen. Foto: Jan Henricson

3 februari 2014

Spårskolan: Lär din hund spåra!

Alla hundar kan spåra. Hur duktig hunden blir beror på …

Ett projekt som får pengar ur forskningsfonden ska undersöka nosspegelns funktion och användbarhet som indikator för hundens sinnesläge. Foto: Marie Gadolin

3 februari 2014

Spårskolan: Med näsa för jakt

Premium

Hundens fantastiska luktsinne har i alla tider utnyttja…

Foto: Martin Källberg

23 augusti 2013

Ny eftersöksutbildning 2014

Nästa år kommer Jägareförbundet att erbjuda en ny efter…

Den nya eftersöksutbildningen ligger i linje med den utredning av hundverksamheten som gjordes under fjolåret. Foto: Martin Källberg

23 augusti 2013

Ny eftersöksutbildning 2014

Nästa år kommer Jägareförbundet att erbjuda en ny efter…

Nybakade Steg 4-instruktörer med sina lärare.

2 juli 2013

Steg 4-instruktörer utbildade

I början av juni samlades nio instruktörer för att unde…

Spårspecialister som hannoveransk viltspårhund är ofta mindre livliga i sitt temperament och blir inte så lätt störda av omgivningen. Foto: Jan Henricson

24 maj 2013

Eftersökshundens mentalitet

– Eftersökshunden ska inte ha för hög stressnivå, säger…

Medlemmar i gruppen, stående från vänster: Lars ”Jos” Ronnby, Magnus Magnusson, Lena Enström, Martin Säll, Ronny Olsson, Håkan Sköld, Barbro Börjesson, Anders Blomqvist, PO Eriksson. Sittande från vänster: Annika Olsson, Leif Markhagen, Malin Kyllesjö, Edvard Eklund. Saknas på bilden gör Lars-Göran Stervik, Pelle Engbom och Madeleine Håkansson. Foto: Erika Fredholm

22 maj 2013

Gruppen som ska bredda hundkunskapen

Barbro Börjesson–gruppen bildades 1999 och består av 16…

15 maj 2013

Nytt funktionstest för retriever

I år drar SSRK, Svenska spaniel- och retrieverklubben, …