fredag 3 februari

Hund

Ny eftersöksutbildning 2014

Den nya eftersöksutbildningen ligger i linje med den utredning av hundverksamheten som gjordes under fjolåret. Foto: Martin Källberg

Nästa år kommer Jägareförbundet att erbjuda en ny eftersöksutbildning. Arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet är nu i full gång.

Marie Gadolin Publicerad 23 augusti 2013 - 15:21

Markus Olsson. Foto: Jan HenricsonMarkus Olsson på Jägareförbundets jakt- och faunaavdelning håller i trådarna för den nya eftersöksutbildningen.

• Vad är det som görs om i eftersöksutbildningen? 

– Utbildningsmaterialet görs nytt och mer innehållsrikt. Men hela strukturen med våra instruktörers roll och befogenheter bibehålls som det är idag. Det viktigaste med eftersök är hög säkerhet och uppklarandegrad. Därför är detta en röd tråd genom alla delar i utbildningen. Från eftersökens träning, genomförande, samarbete, etik och juridik.
– Kompetensen inom Jägareförbundet gör att jag är övertygad om att utbildningen kommer hålla högsta klass.

• Varför behövs det en ny utbildning?

– Det är nödvändigt att hålla utbildningsmaterial levande och i takt med tiden, vilket framgår i såväl Jägareförbundets strategiska målbild som i den utredning av hundverksamheten som avrapporterades 2012. Men också de på senare tid förändrade reglerna på området var en konkret anledning. Och när materialet ändå uppdateras är det naturligt att till exempel belysa fler träningsmetoder, viltarter och vikten av samarbete för att öka uppklarandegrad och etik.

• Hur ser tidplanen ut?

– Nu arbetar vi för högtryck med att samla in ett gediget utbildningsmaterial. Men redan i oktober planerar vi att bjuda in våra instruktörer till träffar SO-vis för att under vintern visa materialet och fånga in synpunkter. Under 2014 kommer sedan utbildningen vara klar att genomgå för de som önskar. 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst