tisdag 28 maj

Viltvård

Basera sugghyddans storlek på vad du har tillgängligt i takväg – men bygg inte för litet. Foto: Christian Larsson & Ingemar Pettersson

Så bygger du en sugghydda

PremiumTV

Med hjälp av en sugghydda kan du öka överlevnaden hos småkultingarna. Redskapsbodens Christian Larsson visar i vår webb-tv hur du gör.

Så bygger du en sugghydda. 

 

Att förvalta vildsvin kan vara både svårt och krävande. Här kommer ett enkelt tips på hur du kan skydda suggan och kultingarna från väta och kyla, och på så sätt undvika att kultingarna drabbas av lunginflammation och dör.

Christian byggde sin egen jaktbil: ”Jag är mycket nöjd med helheten”

Lunginflammation är den vanligaste dödsorsaken för de nyfödda kultingarna på våren. Om alla kultingar i en grupp dör kan suggan brunsta om och grisa vid ”fel” tid på året, sett ur förvaltningssynpunkt. Exempelvis på hösten, när man jagar med löshund.

Sugga som följs av små kultingar är ju som bekant fredade året om.

 

Var ska den byggas?

Förvaltningen försvåras således avsevärt om suggorna brunstar i otakt med deras naturliga årscykel. Med hjälp av en smart placerad sugghydda kan detta undvikas. Bygg sugghyddan på en plats där vildsvinen har sina naturliga bon och där du vill att de ska vara. Gärna i närheten av en åtel eller foderplats, långt från vägar, bebyggelse och skadekänslig gröda.

4 steg: Så tillverkar du ett rörligt skjutmål för luftgevärsskytte

Kultingarna som föds i sugghyddan blir ofta bundna till platsen om den är gynnsam nog. På så sätt optimerar du möjligheterna att förvalta vildsvinsstammen på dina marker.

Se filmen ovan och följ de tre enkla stegen nedan för ett lyckat resultat.

 

Bärlinor (1), takreglar (2) och läkt (3).

1. Börja med takets konstruktion

Efter att du har lokaliserat en bra plats för bygget ska du börja med att -konstruera ett vanligt pulpettak. Vänd framsidan mot en lite öppnare plats och försök få baksidan lite mer skyddad och gärna vänd mot den för platsen mest förekommande vindriktningen.

Pulpettak består av två bärlinor, en fram och en bak (markerat med 1 på bilden). Dessa skruvar du ihop med takreglar på jämna mellanrum tvärs över (2 på bilden). Börja med de två yttersta för att få formen rätt. Takreglarna skråskruvas med en lång träskruv från vardera sida in i bärlinan både fram och bak.

Kryssmät från hörn till hörn för att få konstruktionen rätvinklig innan du skruvar fast resterande takreglar. Skruva sedan dit läkten (3 på bilden) åt samma håll som bärlinorna. Läkten ska du senare fästa plåttaket i.

När pulpettak byggs för uterum eller liknande beräknas bärigheten och taklut beroende på var i landet man befinner sig. I det här fallet utgick jag från material som fanns tillgängligt. Storleken på taket blev således cirka 3×4 meter. Mellanrummen mellan takreglarna är cirka 1.000 mm, avstånd mellan läkten cirka 800 mm. Jag använde reglar med måtten 45×95 mm och vanlig läkt, 23×36 mm.

 

2. Res takkonstruktionen

Nästa steg är att resa konstruktionen och skruva dit hörnstolpar. Här använde jag gamla torkade granstammar som fanns tillgängliga på plats.

Börja med de främre stolparna. Takhöjden på den främre delen ska hamna på runt 1.200–1.500 millimeter över marken.

Skruva fast stolparna med rejäla träskruv i bärlinan och den yttre takregeln.

Upprepa processen bak, där ska höjden över marken vara cirka 500 mm. På plan mark får man då ett taklut på cirka 16 grader.

 

3. Förstärk och färdigställ sugghyddan

Innan plåttaket kom på plats använde jag allt överblivet virke, som jag ändå släpat ut till byggplatsen, till att förstärka konstruktionen. Jag bestämde mig för att sätta dit en bärande stolpe på mitten av de yttersta takreglarna.

Sedan skruvades all överbliven läkt som förstärkning på hörnstolparna. Plåttaket skruvas sedan fast med vanlig farmarskruv. Det är inte meningenatt göra ett snyggt bygge, utan något som ska hålla – utan att det kostar skjortan.

Med tiden kan du kamouflera upp sugghyddan med gammalt ris och annat som finns tillgängligt på platsen. Täpp gärna till lite på sidorna och i bakkant, men bygg inte för helt. Vildsvinen gillar att kunna ha koll på omgivningen.

Det går också att bädda med halm inne i hyddan. Nu har du skapat en gynnsam plats för vildsvinen, vilket alltså kan underlätta förvaltningen av stammen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev