söndag 24 september

Viltvård

På Göran Johanssons gård Kushult är viltet i fokus, utan att han ger avkall på skogsproduktionen. Foto: Fredrik Jonsson

Skogsbruk och viltvård hand i hand

På gården Kushult en mil väster om Ullared sköts skogen för att ge mesta möjliga mängd viltbete utan avkall på skogsproduktionen. Ägaren Göran Johansson och hans son Nils tänker på viltet när ungskogarna röjs.

Göran Johansson är en av ägare till fastigheten Kushult med 200 hektar produktiv skogsmark. Gården ligger en mil väster om Ullared. Viltet är alltid i fokus när han och sonen Nils röjer sin ungskog där de försöker skapa så mycket viltfoder som möjligt utan att göra avkall på produktionen.

Cirka 40 hektar utgörs av plant- och ungskog som producerar viltfoder under ganska många år, tack vare ägarnas röjningsteknik.

Att spara Rase-arterna rönn, asp, sälg och ek är självklart. Foto: Fredrik Jonsson

Ett viktigt verktyg är busksaxen som används flitigt när Göran och Nils röjer planteringar. Genom att toppa lövträd med busksaxen sparas enormt mycket kvalitetsfoder för älg och rådjur under föryngringsperioden.

En positiv effekt av röjningstekniken är att man skapar en trängseleffekt och därmed ökar kvaliteten på granplantorna. Bara granplantans övre grenvarv och topp är fria växer de för fullt.

Det krävs givetvis arbete med röjsågen, men man ska absolut inte städa i plant- och ungskogen.

 

Viktiga växter

På fastigheten finns gott om RASE-arterna rönn, asp, sälg och ek. Tack vare att skogsbrukarna är försiktiga med att röja bort sådana värdefulla träd skapas det värdefulla betesresurser för älg och andra hjortdjur.

Göran har även sparat solitärer av tall, asp, ek och sälg för att gynna den biologiska mångfalden till fördel för klövvilt och fågel. Glädjande nog så återfinns det flertalet trädbildande rönnar och vildaplar i markerna. Träd som i år har burit rikligt med bär och frukt, positivt för en fågellivet och annat vilt.

Fågelholkar är ett viktigt inslag i Görans strategi för att öka den biologiska mångfalden. På gården finns det för närvarande cirka 400 fågelholkar. En annan åtgärd är att det sätts ut en mineralsten per 25 hektar av sorten KPZ.

Genom att Göran och Nils har sparat mycket frötall har självsådd tall kommit upp över i stort sett hela fastigheten, något som utgör en fantastisk betesresurs för det vilda.

Skogsägaren Göran Johansson och hans son Nils vid en solitär ek som ger stora mängder ollon. Foto: Fredrik Jonsson

På gården har Göran avsatt cirka fyra hektar för viltbetesproduktion där man återfinner viktiga risarter så som blåbärsris, lingonris, ljung, rallarros, brakved, med mera.

Öppna ytor i skogen är viktigt för älgen under brunstperioden. När Göran visade runt hittade vi en färsk brunstgrop på avsättningsytan för viltet, samt flera liggplatser av älg.

På gården finns cirka en mil skogsbilvägar. Dessa utgör en viktig foderresurs genom att Göran slår närmaste delen av diket med en kedjeröjare. Uppslag av allahanda örter och RASE förekommer utmed skogsbilvägarna.

Göran Johansson har arrangerat skogsexkursioner för andra skogsägare och jägare för att visa hur han arbetar med att skapa mer viltfoder i skogen. Intresset ser ut att växa för den typ av röjningsteknik som han tillämpar.

 

Fredrik Jonsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev