söndag 19 maj

Viltvård

Flera motioner om tillstånd för åtelkameror

Riksdagspolitiker från både Centern och Moderaterna har föreslagit lättnader i kravet på tillstånd för åtelkameror. En av de flitigaste motionärerna har varit Anders Åkesson som återkommit med motioner i ärendet under flera år i följd. Han hoppas nu finna sätt att komma runt de skärpta reglerna.

 

Förhoppningen att en ny kameraövervakningslag skulle underlätta för jägare att använda åtelkameror för att förvalta viltstammarna ser ut att komma på skam. I en lagrådsremiss föreslår regeringen istället att reglerna skärps. Något Svensk Jakt berättade om här.

Förslaget förvånar jägarna. Inte minst ställer sig riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné undrande, eftersom de politiska signalerna varit att det ska bli tillåtet att använda åtelkameror utan tillstånd.

 

Har respekt

En politiker som sänt de signalerna är centerriksdagsmannen Anders Åkesson från Kalmar som har ett stort engagemang i vildsvinsfrågan. I motioner i riksdagen, på partiets hemsida och i insändare i lokalpressen har han drivit frågan om effektivare vildsvinsjakt. I insändaren i Barometern kallar han kravet på länsstyrelsetillstånd för åtelkameror för tokigt.


Anders Åkesson

Jag har den största respekt för integritetsfrågan, men jag tror att det här ska kunna gå att lösa utan att den drabbas, säger Anders Åkesson.

Han ser några olika vägar att gå för att det ska bli tillåtet att montera en åtelkamera utan tillstånd. En av dem är Jägareförbundets förslag om att en åtel ska betecknas som upplagsplats och därmed inte omfattas av allemansrätten.

 En annan kan vara att hitta undantag genom att använda jaktlagstiftningen. Jag kan också tänka mig regionaliserad tillämpning av kameraövervakningslagen så att undantagen bara görs i de landsdelar som har störst problem med vildsvinen, säger Anders Åkesson.

 

Fortsatt arbete

Åkesson kommer att fortsätta arbetet med att förenkla för jägarna att använda åtelkameror, som han ser som ett viktigt redskap i vildsvinsförvaltningen.

Jag bedömer att det inte är någon mening med att arbeta mot integritetsargumentet. Däremot tror jag att människor som är medvetna om vildsvinsproblemet accepterar att det finns platser i skogen med kameror om det skyltas upp att så är fallet. Precis på samma sätt som man får sätta upp kameror utan tillstånd där skyddsbehovet är stort, exempelvis på banker, säger Anders Åkesson.

Han har för övrigt inte varit ensam om att motionera om lättnader i reglerna för åtelkameror. De har även skrivits under av partikamraterna Åke Sandström och Roger Tiefensee.

I en motion 2011 vände sig också moderaterna Walburga Habsburg Douglas och Christian Holm mot att det ställdes samma krav på tillstånd för åtelkameror som de övervakningskameror som sätts upp i syfte att förebygga brott.

Att sätta upp en åtelkamera på en undanskymd plats i skogen i syfte att effektivisera jakten kan inte jämföras med videoövervakning vid exempelvis nattöppna bensinstationer, skrev de två motionärerna då.

Också moderaterna Gustav Nilsson och Betty Malmberg har skrivit en motion med krav på förenklingar i regelsystemet för åtelkameror.

Svensk Jakt har sökt landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att få hans syn på att regeringen nu försvårar vildsvinsförvaltningen, men denne hänvisar till justitiedepartementet och justitieminister Beatrice Ask.

Svensk Jakt söker justitieministern för en kommentar.

 

Läs tidigare artiklar:

Regeringen vill försvåra vildsvinsjakten

Märkliga argument i lagrådsremiss

Allvarliga konsekvenser för vildsvinsjakten

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay