Förbundet vill tillåta åtelkameror

Jägareförbundet hemställer till Justitiedepartementet om att så kallade åtelkameror ska få användas utan tillståndskrav.

Jakträttshavare och forskare ska enligt hemställan få sätta upp övervakningskameror med markägarens tillstånd. Förbundet menar att kamerorna kan dels kan effektivisera vildsvinsjakten och att de är ett utmärkt hjälpmedel för att få till en korrekt vildsvinsavskjutning. Vidare kan kamerorna även utgöra ett bra hjälpmedel i kampen mot mårdhundsetableringarna i landet.

 

Slopas även för forskare

Jägareförbundet anser också att tillståndsplikten för viltövervakningskameror ska slopas även för viltforskare. Förbundet menar att detta skulle minska administrationen samt kostnaderna för viltforskningen.
Förbundet pekar också på den osäkerhet som nu gäller i frågan om uppsättande av viltövervakningskameror. Olika länsstyrelser (som är tillståndsgivande myndighet) har gett olika besked till jägare som kontaktat dem. Till exempel säger länsstyrelserna i norra Sverige att inget tillståndskrav behövs för uppsättande av kameror. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att tillstånd endast krävs under vissa förutsättningar. På andra håll i södra Sverige har man ansett att tillstånd krävs. När tillstånd sökts har man sedan inte beviljat dessa.
Västmanlands tingsrätt har även dömt en person för brott mot lagen om allmän kameraövervakning där denne satt upp en viltövervakningskamera utan att ha tillstånd enligt lagen. Åtal har också väckts i ett fall i Skåne.

 

Osäkerhet kring lagen

Denna osäkerhet i lagens tillämpningsområde och de olika tolkningar som uppvisats bör undanröjas genom ett förtydligande i lagen. Det är inte rimligt att lagen ska omfatta situationer som när viltövervakningskameror används i normalfallet. Risken för intrång i den personliga integriteten är försumbar och det försvårar i onödan en effektiv vildsvinsförvaltning som samhället nu efterfrågar, menar Jägareförbundet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev