Mindre byråkrati runt åtelkameror?

Det ska inte längre krävas tillstånd utan bara en anmälan, för att få sätta upp kameror vid vildsvinsåtlar. Men förslaget innehåller en rad villkor. Foto: Martin Källberg

Från 1 juli nästa år föreslås lagen om kameraövervakning ändras, så att det inte längre ska krävas tillstånd för att få sätta upp åtelkameror för att underlätta jakt på vildsvin.

En statlig utredning har föreslagit att det i stället för tillståndsplikt ska räcka med en skriftlig anmälan till länsstyrelsen för att sätta upp en åtelkamera vid en vildsvinsåtel, under vissa omständigheter.
I lagförslaget står följande villkor upptagna:
• Kameran är fast monterad och försedd med fast optik.
• Kameran har ett upptagningsområde som på marken inte överstiger 36 kvadratmeter.
• Det övervakade området är tydligt markerat och markeringen är väl synlig i alla ljusförhållanden.
• Övervakning sker endast klockan 22.00–06.00.
• Kameran är placerad maximalt 50 centimeter från marken.
Avlyssning eller upptagning av ljud ska inte få ske utan tillstånd.
Nytt är också att bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning av en vildsvinsåtel dit allmänheten har tillträde ska endast få bevaras under högst en vecka.

Ska underlätta jakt
Förslaget motiveras med att det är viktigt att underlätta jakten på vildsvin, med tanke på de skador de åstadkommer. Lagstiftaren menar också att anmälningsförfarandet ska leda till fler lagligt uppsatta kameror jämfört med idag.
Ola Wälimaa.– Förbundet har fått förslaget på remiss och vi är kritiska, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.
– Det är ju bra med ett undantag från kravet på tillstånd, men vi tycker att undantaget borde vara mycket mera omfattande och inte vara föremål för så detaljerade villkor som gör undantaget verkningslöst i praktiken. Dessutom borde anmälan vara kostnadsfri eller avsevärt billigare så att undantaget får större genomslag, säger han.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev