Förslag till ändrad lag om fiskevårdsområden

I dag överlämnas ett delbetänkande från Fiskelagsutredningen till jordbruksminister Eskil Erlandsson av den särskilde utredaren Mats Denninger. I delbetänkandet finns förslag till ändring av lagen om fiskevårdsområden som innebär en tydligare inriktning mot miljöhänsyn genom fiskevård och ett ökat egendomsskydd av fiskerättsägare.

Pressmeddelande
12 juni 2009
Jordbruksdepartementet

Det ökande skyddet är en följd av att lagen anpassats till de krav som regeringsformen och Europakonventionen numera ställer.
Syftet med bildande av fiskevårdsområden ska vara just fiskevård och inget annat. Möjligheten att bilda fiskevårdsområden i syfte att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen tas därför bort. Det blir därför inte längre möjligt att bilda fiskevårdsområden om området inte främjar fiskevården. Utöver att betona miljöhänsyn ger denna ändring den enskilde ökat egendomsskydd, eftersom rådighetsinskränkningen i äganderätten enligt lagen om fiskevårdsområden inte längre får ske i syfte att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen. Fiskevård är däremot ett angeläget allmänt intresse i regeringsformens mening.

Det ska särskilt påpekas att skälet att ta bort möjligheten att bilda fiskevårdsområden, i syfte att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen, endast utgör en nödvändig anpassning till regeringsformens och Europakonventionens regler om egendomsskydd. Avsikten med ändringen är alltså inte att begränsa allmänhetens tillträde till fiskevatten. Ett allsidigt bedrivet fiske är normalt den bästa fiskevården och allmänhetens fiske är en del i en god fiskevård. Alltså kan även åtgärder som ger allmänheten tillträde till fiskevatten utgöra fiskevård.

Mats Denninger föreslår även att lagens straffbestämmelse, vilken står i strid med regeringsformens regler om normgivning, tas bort i lagen. Istället ersätter ett civilrättsligt system med utfärdande av kontrollavgift bestämmelsen. Denna ändring ger fiskevårdsområdesföreningarna möjlighet att utöva en effektiv tillsyn inom fiskevårdsområdet, utan att systemet blir komplicerat och skapar byråkrati.
Ändringarna i lagen om fiskevårdsområden föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Kontakt:
Mats Denninger
Särskild utredare
070-5605260

Maria Broberg
Utredningssekreterare
0521-27 02 00

Nina Nordengren
Utredningssekreterare
070-2089746

…………………………………………………

Man kan konstatera att utredaren i väldigt hög utsträckning har tittat på lagen om viltvårdsområden och ansett att det är en stabil grund att bygga på även för fiskevården. Några kompletteringar görs dock, bland annat möjligheten för föreningen att debitera en s.k. kontrollavgift om någon fiskar i strid med stadgar eller stämmobeslut. Denna avgift ska kunna tas ut oavsett på vilka grunder man fiskar, alltså även om man själv är fiskevattenägare i området.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev