Tamkatter har stor negativ effekt på lokala fågellivet

En norsk studie försöker klarlägga hur katter påverkar den biologiska mångfalden med tanke på hur många djur tamkatter skadar och dödar.

14 februari 2024

Skyddsjakt i naturreservat för att rädda vadare

Länsstyrelsen Skåne har påkallat skyddsjakt för att underlätta för vadarfåglarna i ett reservat. I skottgluggen hamnar gäss, rödräv och mink.

25 januari 2024

Småfåglar smittas sällan av fågelinfluensa

Håll rent vid fågelborden för att förhindra att sjukdomar sprids. Men någon större oro för fågelinfluensa behöver man in känna.

6 december 2023

Världens örntätaste ö finns i Sverige

Inventeringar visar att Gotland sannolikt hyser mest örnar i världen, på motsvarande yta. Årets inventeringar visar att där finns 80 kungsörnsrevir med 43 häckningar. Tillsammans med havsörnarna ger det upp emot 400 örnar, uppger länsstyrelsen.

6 november 2023

De flesta oljeskadade fåglarna dör ute till havs

Insatser pågår för att sanera sjöfåglar som smetats ner av olja efter fartygsolyckan i Pukaviksbukten i Blekinge. Men det rör sig bara om ett fåtal. Den stora majoriteten skadade fåglar hittas inte. De dör utan att någon ser det, ute till havs.

5 mars 2023

Randiga vindkraftverk kan skona fågelliv

Målade vindkraftverk kan hjälpa till att skona fåglars liv, enligt brittiska forskare.

27 februari 2023

Ett rekordbra år för kungsörnen

Under förra årets inventering av kungsörnar hittades rekordmånga häckande par. Sammanlagt konstaterades 250 lyckade häckningar.

27 januari 2023

Årets första fall av fågelinfluensa

En mindre besättning av hönsfåglar i Skaraborg har drabbats av fågelinfluensa. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, går tillsammans ut och uppmanar djurägare i södra Sverige att vara uppmärksamma.

8 augusti 2022

Kommunen anlitar jägare för att skjuta gäss på badstränder

Badgästerna fick nog av skräniga fåglar och skitiga badstränder. Efter stora problem med kanadagäss och grågäss kopplade Karlstads kommun in jägare för att lösa situationen.

9 december 2021

Ejdern minskar i Bottenviken

För vissa går det bra, för andra sämre. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg har under tio års tid inventerat kustfåglar i Bottniska viken, och resultatet visar att bland annat ejdern minskar i antal häckande fåglar.

29 september 2021

Ovanligt utbrott av fågelinfluensa

Premium

Fågelinfluensa har nyligen upptäckts hos vilda fasaner i Skåne och även hos vilda gräsänder i Södermanland. Människor och då främst jägare uppmanas att tänka på hygienen, trots att risken för att smitta överförs till människor är liten.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev