Många knölsvanar har smetats ner med olja efter fartygskatastrofen i Blekinge. Arkivbild Foto: Chris Willemsen/Mostphotos

De flesta oljeskadade fåglarna dör ute till havs

Insatser pågår för att sanera sjöfåglar som smetats ner av olja efter fartygsolyckan i Pukaviksbukten i Blekinge. Men det rör sig bara om ett fåtal. Den stora majoriteten skadade fåglar hittas inte. De dör utan att någon ser det, ute till havs.

Efter att passagerarfärjan Marco Polo gick på grund i Pukaviksbukten i västra Blekinge dröjde det bara några timmar innan oljeutsläpp nådde land. Snart nog kom också rapporter om oljeskadade fåglar.

Så här långt handlar det om fåglar av 17 olika arter som iakttagits, med olika mängder olja i fjäderdräkten. Främst svanar, gäss och dykänder, men även doppingar och skarvar. Rapporter om två, kanske tre, oljeskadade uttrar har också nått myndigheterna.

Värdefull natur

Jonas Engzell är kommunekolog på Miljöförbundet Blekinge Väst. Foto: Privat

Öarna och den drabbade kuststräckan är ett så kallat Ramsarområde, ett område av internationell betydelse för häckning, rastning och övervintring av en mängd fågelarter.

På Miljöförbundet Blekinge Väst, som är ett samarbetsorgan i miljöfrågor mellan Olofströms-, Sölvesborgs- och Karlshamns kommuner, beskriver kommunekolog Jonas Engzell ett svårt arbete.

– I det akuta skedet är det framför allt rastande och övervintrande fåglar som drabbas och som rapporteras in till mig. Hur det slår mot sjöfåglarna på längre sikt, genom att till exempel tjockolja som sjunkit till botten och som förgiftar musselbestånd som dykänderna äter, är svårare att bedöma.

Säkerheten främst

Några organiserade insatser för att jägare ska bidra i arbetet med att avliva skadad fågel har i varje fall inte ännu kommit till stånd.

– I Karlshamn har kommunjägarna engagerats, men det har varit knepigare i Sölvesborgs kommun. Över huvud taget är det svårt med sådana insatser. Vi måste sätta säkerheten främst, och att ha jägare som avlivar skadade fåglar samtidigt som saneringspersonal rensar stränder från olja är ingen bra kombination, säger Jonas Engzell.

Liten andel avlivas

Insatser görs för att tvätta och rehabilitera oljeskadade fåglar. Men det är endast ett litet fåtal som tas om hand på det sättet.

– De allra flesta fåglarna hittas inte. De dör i tysthet där ute. En del döda fåglar sköljs in till stränderna, och en liten andel avlivas av jägare. Ännu färre tas om hand, tvättas och släpps ut igen, säger Jonas Engzell.

Det finns aldrig någon bra tid för ett oljeutsläpp, men det kunde blivit mycket värre om det kommit senare med många fler fåglar i området.

jonas engzell, kommunekolog

Han känner väl till debatten som varit om det rätta i att tvätta fåglar som drabbats av oljeutsläpp. Om stressen fåglarna utsätts för när de hanteras av människor och det faktum att få fåglar överlever, inte i stället förvärrar situationen.

– Men jag menar att det är lönt att göra de här insatserna för att rädda några individer. Vad gäller överlevnaden för fåglar som saneras skiljer det sig åt mellan arterna. Exempelvis är doppingar mycket mer känsliga än gäss och svanar som tål en hel del och som klarar sig bättre, säger Jonas Engzell.

Inga svar

Han uppskattar att det i början av utsläppet fanns minst 500 drabbade fåglar av olika arter. Men hur många fåglar som skadats av oljan får man aldrig något svar på.

– Olja har sedan dess kommit ut igen efter färjans tredje grundstötningen. Något som lett till att ytterligare fåglar skadats, till exempel bort mot Karlshamn, säger Jonas Engzell.

Men situationen hade kunnat vara än mer allvarlig:

– Det finns aldrig någon bra tid för ett oljeutsläpp, men det kunde blivit mycket värre om det kommit senare med många fler fåglar i området. De stora flockarna med bland annat vigg och bergand har ännu inte kommit ner för att övervintra vid Blekingekusten

Skedand, bläsand, knipa och kricka

Bland de arter som hittats med oljeskador kan nämnas sillgrissla, knölsvan, grågås, prutgås, gräsand, skedand, bläsand, snatterand, kricka, knipa, vigg, sjöorre, bergand, svärta, skäggdopping, storskarv, fiskmås och gråtrut. Rapporter om enstaka oljeskadade fåglar kommer nu från Ronneby kommun ända ner mot Simrishamn.

Katastrofhjälp Fåglar och vilt, KFV, har hitintills fått in ett 15 tal fåglar. Några var döda vid ankomst och några har de fått avliva. Men resten är tvättade och kommer att få äta och vila innan de släpps ut igen. Utsläpp sker då långt från olycksplatsen.

Källa: Miljöförbundet Blekinge Väst

Flest oljeskadade fåglar har påträffats i närområdet, men på Miljöförbundet har man nåtts av rapporter om skadade fåglar i en spridning från Simrishamn i södra Skåne till Ronneby längre österut i Blekinge.

– Det rör sig sannolikt om fåglar som migrerar och som inte fått mer olja i fjäderdräkten än att de kunna flyga vidare. Det kan också vara fåglar som skrämts upp från vattnet i samband med att Kustbevakningen och jägare avlivat skadade fåglar, säger Jonas Engzell.

.22 att föredra

Jonas Engzell menar att en småviltstudsare i kaliber .22 försedd med ljuddämpare kan vara det bästa vapnet för att avliva skadad fågel.

– Många gånger är fåglarna så nedsmetade med olja att de kan avlivas på nära håll, och om man kan göra det utan att skrämma mindre oljeskadade fåglar, med exempelvis en hagelsmäll, är mycket vunnet.

Även fåglar med mindre olja i fjädrarna dör efter en tid. Sådana är också mycket svåra att fånga in för sanering, jämfört med de svårast drabbade fåglarna som inte kan flyga.

– Jägarna och andra som rör sig i skärgården och längs kusterna i Blekinge och Skåne kommer att träffa på oljeskadade fåglar långt fram i höst och vinter, säger Jonas Engzell.

Passagerarfärja på grund

Under söndagsmorgonen den 22 oktober gick passagerarfärjan Marco Polo, ägd av rederiet TT-Line, på grund i Pukaviksbukten öster om Krokås i Blekinge. Läckage av olja och diesel uppstod och redan samma dag rapporterades att olja nått land längs kustremsan mellan Lörby Kladd och Hörvik i Sölvesborgs kommun.

Bärgningar inleddes och fick avbrytas då färjan i hårt väder gick loss från grundet för att gå på grund igen, med följden att ytterligare olja läckte ut. Den 31:a oktober rapporterades att olja nått land i Karlshamns kommun. Länsstyrelsen beslutade senare om tillträdesförbud längs oljedrabbade kuststräckor där saneringsarbete pågår.

Den andra november bogserades färjan in till Stillerydshamnen i Karlshamn. Bogseringen kunde genomföras utan ytterligare utsläpp.

Källa: Länsstyrelsen & Kustbevakningen

Läs mer på Länsstyrelsen Blekinges och Kustbevakningens hemsidor.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev