Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i Skaraborg. Foto: Kenneth Johansson

Årets första fall av fågelinfluensa

En mindre besättning av hönsfåglar i Skaraborg har drabbats av fågelinfluensa. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, går tillsammans ut och uppmanar djurägare i södra Sverige att vara uppmärksamma.

Den 16 november 2022 upprättades ett högriskområde för fågelinfluensa i södra Sverige, för att i första hand skydda svenska fågelbesättningar.

– Fågelinfluensasäsongen har hittills varit lugnare än förväntat, men vi ser en liten ökning bland vilda fåglar och att virus förekommer bland vilda fåglar i stora delar i högriskområdet och nu alltså även det första fallet på tamfjäderfä, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA, i ett pressmeddelande.

Döda och avlivade

Merparten av alla fåglar i den drabbade besättning dog till följd av smittan, övriga avlivades under torsdagen.

Att smittan upptäcks nu är enligt SVA inte oväntat. Djurägare uppmanas att vara extra noga med hygienrutiner och att följa de regler som gäller i området.

Det är viktigt att undvika kontakt, direkt eller indirekt, med vilda fåglar.

Rapportera döda fåglar

Fågelinfluensa finns i många varianter och är särskilt vanligt hos sjöfåglar. Smittan leder till stor dödlighet.

– För att vi ska få bra underlag för att kunna bedöma risken för fågelinfluensa i olika regioner uppmanar vi att allmänheten rapporterar fynd av sjuka eller döda fåglar på rapporteravilt.sva.se, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Viruset som nu upptäckts är den högpatogena H5N1 som funnits i Europa och Sverige sedan 2020. Enstaka människor har smittats, men Europeiska smittskyddsmyndigheten anser att risken för smitta till människa är generellt låg.

Viktiga hygienrutiner

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
  • Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
  • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev