Ygeman: Den svenska linjen om EU:s vapendirektiv ligger fast

I en intervju med svenskjakt.se säger inrikesminister Anders Ygeman (S) att den svenska linjen i förhandlingarna om EU:s vapendirektiv ligger fast. 
– Vi är överens om den i riksdagen och vi är i stora drag överens om den med både sportskytteorganisationer och jägare, säger Anders Ygeman.

Sedan ett dokument från EU:s ordförandeskaps arbetsgrupp GENVAL blev känt tidigare i veckan har det blåst upp till storm bland svenska jägare och sportskyttar. Förslagen som förs fram innebär långtgående försämringar för vapenägarna, bland annat med ett förbud mot i stort sett samtliga halvautomatiska vapen.
Kritiken är hård mot att Sverige står bakom förbudsivern och i vissa delar vill gå längre än vad EU-kommissionen ursprungligen föreslog.
Men enligt Anders Ygeman stämmer inte det:
– Vi har fört fram ett antal olika förslag, som i princip är den lagstiftning vi har i Sverige idag och som överhuvud taget inte ska beröra vapen för jakt eller för pistoler. Den som väljer att göra den tolkningen som du gör, den får nog göra det troligt att så skulle vara fallet. Men det här överensstämmer med den lagstiftning vi har i Sverige, och det är också det vi har varit överens om med jägarorganisationer och med Sveriges riksdag.

Så alla de experter från jägare- och skytteorganisationer som tolkar det här förslaget på samma sätt som jag nu förklarar, de har fel?
– Ja, absolut. Vi har en enig riksdag, vi jobbar tillsammans med jägarorganisationerna och vi driver stenhårt linjen som ska göra att svenska jaktvapen inte ska omfattas, och heller inte pistoler.
– Sedan är det en process fram och tillbaka mellan ordförandeskapet, länderna och arbetsgrupper där det kommer att komma ytterligare ett antal olika förslag. Men vi jobbar målmedvetet på och vi känner att vi har ett ganska stort gehör för den svenska linjen.

Dokumentet med nya vapenförslag som läckt ut från EU är från den 1 april. Har du tagit del av det?
– Det har jag inte gjort, men jag kan nog kommentera det ändå eftersom jag varit med på ministerrådets möten där frågorna diskuterats. I de här arbetsgrupperna kommer det att komma förslag från ordförandeskapet och från andra medlemsländer, och ibland är den processen bra och ordnad men som oftast i EU så är den ganska komplicerad och ganska rörig.
– Det gör att om man bara tar något papper som man hittar, och vill tolka det på sämsta tänkbara sätt är risken att man får en helt felaktig bild av vad som håller på att hända.

Och det är det dina politiska motståndare och en del opinionsbildare gör just nu, menar du?
– Det är möjligt att jag missat något men jag har inte sett någon politisk motståndare som kritiserat den svenska linjen, för den är vi ju överens om i riksdagen.

Tidigare har du sagt att när det gäller halvautomater har Sverige inte någon annan inställning än vad Finland, som inte vill ha något förbud, har uttalat. Gäller det fortfarande?
– Jag tror inte att jag sagt exakt så, utan jag har sagt att beträffande de fem punkterna som vi förde fram på ministerrådsmötet i Bryssel hade Finland och Sverige exakt samma inställning. Det gäller fortfarande. Jag tror inte att det är någon skillnad mot vad du säger, bara det att vi säger det på samma sätt.

Med risk för att bli tjatig, det regeringen tidigare sagt står alltså fast?
– Svar ja!

 Ordförandeskapets arbetsgrupp föreslår att handladdning ska förbjudas. Vad säger du om det?
– Det är inget som Sverige har drivit. Vi har drivit krav som ska vara rationella. Jag har svårt att tänka mig att ett handladdningsförbud faller in under det som kommissionen har för avsikt, nämligen att förbjuda de vapen som skulle kunna vara lämpliga i terrorsyfte. Jag ser alltså ingen poäng med ett sådant förbud.

I dokumentet föreslås också att vapenägarna ska ha två vapenskåp, ett för vapen och ett för ammunition?
– Det är helt ogenomtänkt. Jag ser ingen poäng med det förslaget. Jag tror helt enkelt att man inte tänkt igenom frågan, och det är väl en effekt av den här lite röriga processen som jag pratar om. Så det utgår jag ifrån att det kommer att ändras.

Man föreslår också att patronlägen och magasin ska betraktas som vitala delar och därför ska märkas och som en följd av det också bli tillståndspliktiga?
– Det låter som att det skulle göra det krångligt i överkant eftersom det redan idag är flera vitala delar som måste märkas separat.

Vid en vapenaffär måste enligt förslaget vapnet överlämnas vid en fysisk kontakt. Det är inte svårt att förstå vilka problem det skulle orsaka i Sverige med våra långa avstånd?
– Tyvärr är det den ordning som är i ett antal europeiska länder. Kravet fördes fram av bland andra Storbritannien vid ministerrådsmötet. Jag och samtliga nordiska länder gick emot det, och det är fortfarande en stridsfråga för Sverige. Vi vill inte ha den ordningen.
– Men där finns en kulturskillnad. De har en överföring där man måste gå till en polisstation. Vi har krav på vapenlicens och sedan kan överföringen mellan privatpersoner ske ändå. Frågan blir lite knepig kulturellt att överbrygga, men vi jobbar på den.

Om man ska korrigera ett vapen så att det till exempel passar skytten bättre, måste det enligt förslaget till ett vapenhandlartillstånd för den som ska utföra själva arbetet. Eller om man ska gänga på en ljuddämpare. Vad säger du om det?
– För den typen av förändringar som du nämner verkar det omotiverat, men det kan finnas andra motiveringar. Jag antar att man vill komma åt sådana som vill modifiera ett vapen till ett annat syfte än det var tänkt för. Men jag är ännu så länge lite ute på hal is vad gäller den frågan, så då måste jag hänvisa dig till vår expert.

Nils Henning från justitiedepartementet förhandlar för Sveriges räkning. Vilka instruktioner har han inför de fortsatta förhandlingarna?
– Inget annat än det vi är överens om i riksdagen och det vi har diskuterat med Jägareförbundet och sportskyttarna.

Så att svenska förhandlare lagt fram förslag som är mer långtgående än tidigare är en missuppfattning? Jag vill ta det en gång till.
– Om man med det menar som några påstår i debatten att svenska förslag skulle göra att alla halvautomater förbjuds, då är det fel. Våra förslag har sikte på att de definitioner vi har i den svenska lagstiftningen ska gälla. De definitioner som EU-kommissionen tog fram för vilka halvautomatiska vapen som berörs, de är breda som ladugårdsdörrar och duger helt enkelt inte. Vi menar att vi måste ha bättre definitioner, och vi har fört fram några som överensstämmer med det svenska regelverket och är i linje med vad Naturvårdsverket och polisen diskuterat.

Kan det vara så att de svenska förhandlarna fört fram förslag som inte är i linje med regeringens och riksdagens ståndpunkt vad gäller halvautomaterna?
– Vårt förslag innebär att de tillstånd som idag finns för halvautomatiska vapen för jakt inte kommer att beröras, eftersom de sedan många år uppfyller just de kriterier som regeringen har föreslagit. Nämligen att de överensstämmer med Naturvårdsverkets föreskrifter. Inte heller berörs pistoler enligt vårt förslag eftersom de inte är long semi automatic firearms, som det heter. Så den som väljer att tolka det på det sättet, har nog en egen agenda för det tolkandet, säger Anders Ygeman.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev