söndag 24 september

Fullt hus när vattnets betydelse diskuterades på Ölandskonferensen. Foto: Magnus Johansson

Vatten i centrum vid Ölandskonferens

När Svensk Våtmarksfond valde att lägga sin tvådagars konferens på Öland var det ett mycket medvetet beslut. Dels med tanke på problemen med extremt låga grundvattennivåer, dels för att Öland är något av fågelälskarnas Mecka.

Konferensen, som ägde rum under den gångna veckan, hade ett ambitiöst program med representanter från myndigheter, kommuner, LRF, Sportfiskarna, Naturvården och Våtmarksfonden. Totalt hade ett 75-tal intresserade slutit upp för att lyssna. Invigningstalet höll Malin Almqvist, tf landshövding i Kalmar län, som belyste regionens utmaning avseende vatten med mängder av betesdjur och en befolkning som tiofaldigas under sommaren på grund av turismen.

Malin Almqvist invigningstalade.

 

Stipendium delades ut

Våtmarksfondens stipendium för 2017 delades ut till Sören Eriksson, biolog och rådgivare på Hushållningssällskapet.
Hans roll som inspiratör har under ett tiotal år resulterat i ett drygt 80-tal våtmarksprojekt.

Stipendiaten Sören Eriksson

 

Vattnets betydelse

Arkeologen Jan-Henrik Fallgren berättade om vattnets betydelse för placering av borgar och offerplatser i forntiden. Han visade också jämförande kartor på Öland från 1600-talet och nutid. Enormt många våtmarker har försvunnit genom dikning under dessa århundraden.

De största hindren för att skapa nya våtmarker blev också tydliga under konferensens genomförande.

 

Förenklade processer

Pappersexercis, långa handläggningstider och utbetalningar i efterhand angavs som de mest försvårande omständigheterna. Myndigheterna, som här representerades av Jordbruksverket, Havs- och Vattenmyndigheten och i viss mån länsstyrelsen, ansåg dock att det finns fog för den omfattande hanteringen. Övriga närvarande uttryckte tydliga behov av förenklade processer för att många nu intresserade skulle orka genomföra önskvärda våtmarksprojekt.

I samband med konferensen anordnades även exkursioner till strandängar och Mittlandsskogen.

 

Magnus Johansson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev