Det finns flera vargar kvar i de revir där licensjakt bedrivits i södra Dalarna, men om det blir fortsatt jakt är högst osäkert. Foto: Lars-Henrik Andersson

Vargar kvar i jaktområdena – länsstyrelsen vill avvakta

Premium

Ett av syftena med licensjakten på varg är att minska koncentrationen av varg där stammen är som tätast. Det syftet tycker länsstyrelsens Caroline Dickson är uppnått i och med vinterns licensjakt. Detta trots att det finns flera vargar kvar i reviren i södra Dalarna.

Det finns vargar kvar i både Snösjöreviret och i Haraldsjönreviret. Enligt naturbevakaren Fredrik Perols rör det sig om ett par vargar i Snösjön och dubbelt så många i Haraldsjön.

 

Ännu en vargjakt stoppas

Lyckad jakt

Inför årets licensjakt på varg beslutade de tre berörda länsstyrelserna  i Dalarna, Örebro och Västmanland att totalt 12 vargar skulle fällas, sex vargar i vardera revir. I Snösjön gick jakten mycket bra och där fälldes åtta vargar, däribland alfaparet.

I Haraldsjön fälldes också alfaparet samt ytterligare två vargar i Haraldsjön. Totalt har 12 vargar fällts i de båda reviren som räknades som ett gemensamt jaktområde. Därför kunde åtta vargar fällas i Snösjön.

 

Alfaparet fälldes i Snösjöreviret

Jakten stoppad

Länsstyrelsen beslutade att ytterligare två skulle få fällas i Haraldsjön, men det beslutet överklagades till förvaltningsrätten som kom fram till att länsstyrelsens beslut om utökad jakt ska stoppas i avvaktan på domslut.

Som Svensk Jakt tidigare rapporterat fanns det minst 17 vargar i reviren Snösjön och Haraldsjön. Jaktledaren i Snösjön, Anders Nord, tror dock det rörde sig om minst 19 vargar innan jakten inleddes.

– Vi väntar nu på förvaltningsrättens dom och kan inte göra något innan dess, säger Caroline Dickson, enhetschef vid länsstyrelsen i Dalarna.

Det blir alltså inte frågan om någon vargjakt i avvaktan på förvaltningsrättens dom.

 

• Kan ni ta ett beslut rörande utökad jakt i Snösjöreviret?

– Vi väntar på att få vägledning från förvaltningsrätten och avvaktar därför den process som nu pågår.

 

• Hur landade ni i beslutet att sex vargar skulle fällas i vardera reviren Snösjön och Haraldsjön?

– När vi fattar besluten har vi inte kommit så långt i inventeringen, vi vet helt enkelt inte då hur många vargar det finns och använder därför schablonsiffran sex vargar per revir, säger Caroline Dickson.

 

• Är syftet med licensjakten uppfyllt i och med att sex vargar är fällda i vardera revir eller när samtliga vargar i reviret är fällda?

– Innan vi tog tilläggsbeslutet hade vi fällt de tolv vargar som beslutet syftade till. Det finns flera aspekter av det här och vi kan alltid ta tilläggsbeslut.

 

• Anser du att syftet med licensjakten är uppfyllt när man når antalet fällda vargar som det är beslutat om eller när ett revir är tomt på vargar?

– Syftet med vårat beslut är uppfyllt i och med att sex vargar är fällda, säger Caroline Dickson.

 

Vill tömma reviren

Jägareförbunden i Dalarna, Örebro och Västmanlands län har uppmanat länsstyrelserna i berörda län att ta ett tilläggsbeslut om att tömma de två vargreviren Snösjön och Haraldsjön på vargar.

– De som vill bevara vargen hör också av sig och kallar det för vargslakt. Vi får synpunkter både från de som vill att vi ska bevara och de som vill att det ska skjutas fler vargar.

Riksdagens beslut från 2013 anger att det ska finnas minst 170-270 vargar och koncentrationerna ska minska där stammen är som tätast.

 

• Anser du att ni följer det beslutet?

– Ja, det är grunden för våra beslut och det är därför vi väljer att ta beslut om licensjakt där vargstammen är som tätast. Vi fattar beslut utifrån lagstiftningen och regeringens intentioner i propositionen där vi ska titta på både vargtätheten och att gynnsam bevarandestatus inte hotas, säger Caroline Dickson.

 

• Men minskar man vargtätheten om det finns vargar kvar i ett revir som det jagas i?

– Ja, det är fällt totalt 18 vargar i Dalarna och är det kvar ensamma vargar eller vandringsvargar är det inte säkert de stannar kvar i området.

 

• Kommer tätheten att minska?

– Ja, det tror jag. Det var syftet med jakten, slutar Caroline Dickson.

 

Gynnar mångfalden

Jägareförbunden i Dalarna, Örebro och Västmanland är dock av en helt annan uppfattning och skriver i sitt brev till berörda länsstyrelser:

”För att minska tätheten av varg behöver man därmed minska tätheten av vargrevir. Länsstyrelsen bedömer att det därför är mest ändamålsenligt att jakten inriktas mot utvalda revir. Till skillnad från att jaga enskilda individer i ett större antal revir kan en jakt som inriktas mot en hel familjegrupp i ett revir medföra att föryngringar under nästkommande vår uteblir. Minskad koncentration av vargrevir skapar även utrymme för nya vargetableringar med ett potentiellt högre genetiskt värde och kan på så sätt vara till gagn för populationens genetiska variation.”

Vidare skriver de tre jägareförbunden:

”En viktig del i syftet med besluten är att minska på den socioekonomiska påverkan inom reviren för de som bor och verkar inom reviren enligt länsstyrelsen i besluten. Därför ska då reviren tömmas på alla individer så inte några individer blir kvar och etablerar sig i samma område.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev