erik

Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan, varnar för att vanliga sport- och jaktvapen riskerar att hamna i kategori A och därmed i praktiken bli förbjudna.

Forskare: Vapendirektivet inte glasklart

Förslaget till nytt vapendirektiv är inte glasklart. Det är framför allt skrivningen om stora magasin till halvautomater som kan ställa till det.
– Vanliga sport- och jaktvapen riskerar att hamna i kategori A och därmed i praktiken bli förbjudna, varnar Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan.

EU-kommissionen, ministerrådet och ett utskott från parlamentet kom igår överens om innehållet i det förslag som ska läggas fram till parlamentet under våren.

– Förslaget är snårigt skrivet och svårt att tolka, säger Erik Lakomaa,

Han menar att man ska fästa stor vikt vid vilken intention förslaget har.

– Eftersom det handlar om minimiregler ska man vara försiktig med att vara allt för positiv.

Många sportskyttar har reagerat starkt på det nya förslaget och Erik Lakomaa menar att som skrivningen nu lyder kan sportskyttarna ha fog för sin oro.

– Det kan bli svårt tävla internationellt, förslaget kan innebära mycket mer byråkrati och krångel vid införsel av vapen i samband med större tävlingar.

 

Tolkning ger stora skillnader

Erik Lakomaa menar att det går att tolka texten i förslaget på följande sätt:

Hårdare regler för halvautomater där vapen kommer flyttas över till kategori A, det vill säga vapen som klassas som militära och som i praktiken är förbjudna att äga för privatpersoner.

I förslaget står följande text:

”Ett förbud mot farliga halvautomatiska vapen. Dessa inkluderar automatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska vapen, långa halvautomatiska vapen som är kortare än 60 centimeter. Långa halvautomatiska vapen med magasin med mer än 10 patroner, och korta halvautomatiska vapen med magasin med mer än 20 patroner.”

Då är alltså frågan hur denna text ska tolkas. En del anser att om du stoppar in ett magasin som rymmer fler än tio patroner i den halvautomat avsedd för jakt så ska vapnet tillhöra kategori A, alltså lika med förbjudet att inneha. Med andra ord: så länge du inte stoppar in i ett större magasin i det jaktgevär så är det tillåtet.

Men Erik Lakomaa menar att texten också går att tolka som att bara möjligheten finns att förse vapnet med ett större magasin så ska det klassas som A eftersom när magasinet är ifört skulle tillhöra den kategorin.

– Problemet är att vapnet inte kan tillhöra både kategori A och B. Det är samtidigt förbjudet att konvertera ett vapen från en kategori till en annan. Om vapnet tillhört kategori B, alltså ett vanligt jaktgevär, och du stoppar i ett magasin med fler än tio patroner så har du begått ett vapenbrott.

 

Kan påverka jägare

Hur eller hur så kan förslaget ställa till en del bekymmer.

– Det här förslaget har potential att vara väldigt skadligt för både sportskyttar och jägare.

En tolkning som en del sportskyttar gjort är att i princip alla halvautomater kan komma att kunna flyttas över till kategori A och då i praktiken bli förbjudna.

En jägare som har en vanlig halvautomat, säg en Browning, för jakt, hur kan han eller hon påverkas av förslaget?

– Det är inte lätt att svara på. Det beror på hur det tolkas. Men om Browning börjar tillverka 20-skottsmagasin så kan man inte utesluta att polisen får för sig att skicka ut ett brev till den där jägaren som säger att vapnet numera klassas som kategori A och du måste nu kunna visa att du uppfyller kraven för att inneha ett kategori A-vapen, eller så måste vapnet avyttras, säger Erik Lakomaa.

 

Saknas definitioner för magasin

Han menar att det stora problemet med förslaget är att man inkluderat magasin eftersom det saknas definitioner på vad som är ett magasin. Ett magasin går att ladda med olika många patroner och ett magasin kan även passa till flera vapen.

– Vad är exempelvis den vitala delen på ett magasin? Fjädern? Ett magasin kan ta patroner av olika slag och olika antal patroner beroende patronens tjocklek. Allt det här gör att det blir rättsosäkert och svårt att tillämpa, säger Erik Lakomaa.

Han varnar för att Sverige kan få ”stryk” av EU om vi inte tillämpar direktivet tillräckligt strikt och att det därför är viktigt att direktivet i sig inte är för begränsande.

Så här tolkar den finska regeringen förslaget som presenterades i går:

”Vissa vapen överförs till kategorin för förbjudna vapen med omfattande möjligheter till undantag. I det nya skjutvapendirektivet förbjuds i regel vissa kombinationer av halvautomatvapen och magasin med många skott. Man kan dock få dispens för dessa vapen på olika grunder, av vilka den viktigaste för Finland är försvarsändamål. Dessutom kan t.ex. samlare och sportskyttar beviljas dispens.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev