Utredning om allmänna uppdraget nedlagd

Konkurrensverket har lagt ner sin utredning angående Jägareförbundets allmänna uppdrag. Man finner inte tillräckliga skäl att inleda en granskning och ärendet avskrivs därför, skriver verket i sitt beslut.

I slutet av 2013 anmälde en privatperson hanteringen av det allmänna uppdraget till Konkurrensverket. Anmälaren ansåg att regeringen bryter mot lagen när man ger Svenska Jägareförbundet uppdraget utan att också fråga andra intressenter, till exempel LRF eller Hushållningssällskapet.

Komplicerad fråga
Ungefär samma argument använde Naturskyddsföreningen i Blekinge när man anmälde bristen på offentlig upphandling av allmänna uppdraget till Konkurrensverket. Föreningen anser i sin anmälan att man själv är lämplig att ta över det allmänna uppdraget från Jägareförbundet.
Axel Asp har handlagt ärendet på Konkurrensverket. Han säger till Svensk Jakt att frågan om det allmänna uppdraget är speciell och komplicerad.
– Vad som är bidrag och vad som är en upphandlingsteknisk tjänst är för stor för att kunna utredas inom ramen för ett tillsynsbeslut. Därför avskrivs ärendet, säger Axel Asp.

Tar inte ställning
I sitt beslut skriver Konkurrensverket:
”Vi bedömer i varje enskilt fall om ett ärende ska utredas vidare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. (…) Mot bakgrund av vår prioriteringspolicy finns det enligt vår bedömning inte tillräckliga skäl att inleda en granskning av de upphandlingsrättsliga aspekterna av det allmänna uppdraget. Ärendet ska därför avskrivas.”
Man poängterar också att beslutet inte innebär att Konkurrensverket tagit ställning till om det allmänna uppdraget omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev