I svaret framhåller miljödepartementet den långa svenska traditionen av att tillåta bland annat jakt i skyddade områden. Foto: Kjell-Erik Moseid

Sverige svarar EU-kommissionen om strikt skyddade marker

Miljödepartementet har svarat EU-kommissionen om hur man ser på förslaget om strikt skyddade landområden, där man bland annat vill förbjuda jakt.

I slutet av oktober la EU-kommissionen fram dokumentet Draft technical note on criteria and guidance for protected areas i den så kallade NADEG-gruppen, där representanter från det svenska miljödepartementet och Naturvårdsverket ingår.

I dokumentet fördes bland annat förslaget fram om jakt- och fiskeförbud i strikt skyddade områden, som ska utgöra tio procent av EU:s yta. Mänskliga aktiviteter som innebär ett ”uttag” ur naturen ska enligt dokumentet förbjudas – jakt och fiske jämställs med gruvdrift och skogsbruk.

 

EU-kommissionens förslag: ”Medlemsländerna tagna på sängen”

Miljödepartementet skriver i sitt svar att man inte håller med EU-kommissionen om att mänsklig aktivitet, som till exempel vandring, jakt eller fiske, är oförenlig med en strikt skyddsklassificering och där verksamheten redan regleras av nationell lag.

”Det är en lång svensk tradition att sådan verksamhet är tillåten i lagligt skyddade områden. Det viktiga är att målen och reglerna för naturvård uppfylls och upprätthålls i varje område.”

Man betonar att samer som arbetar med renskötsel har unika rättigheter till jakt och fiske i renskötselområdet på statlig mark.

 

Positiva effekter

Miljödepartementet lyfter också fram vikten av att traditionella och omfattande markanvändningsformer ska ingå i en framtida definition av strikt skyddade områden, som till exempel renbete, som också skyddas och regleras av nationell lag och internationella konventioner.

”Vi vill betona att sådan markanvändning ofta kan vara positiv eller direkt nödvändig för att upprätthålla den biologiska mångfalden och inte bör anses vara i strid med strikt skydd. I ett strikt skyddat område bör naturligtvis inte aktiviteter som motverkar bevarandemålen tillåtas. Men det bör vara möjligt att tillåta ingripanden och markanvändning, så länge sådana är fullt kompatibla med de långsiktiga bevarandemålen.”

 

Klargöranden krävs

Sverige föreslår därför att den möjliga användningen av strikt skydd inte ska begränsas till områdestyper och inte heller ska fokusera på om ett område behöver förvaltas eller inte. Man förklarar ingående hur vi i Sverige arbetar med skyddsvärda skogar.

Generellt ser miljödepartementet ett starkt behov av fortsatta diskussioner och klargöranden kring ett antal fundamentala frågor.

När det gäller målen för strikt skydd är det viktigt att hitta en definition för vad som kan betraktas som strikt skydd, som fokuserar på faktiska fördelar för hotad biologisk mångfald och inte genom att utesluta all mänsklig verksamhet”, skriver departementet i sitt svar som kan läsas i sin helhet här (pdf):

 

SE input after NADEG protected areas and improvement target17 dec

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev