En havsörn får skjutas på Arlanda. Naturvårdsverket har tagit beslut om skyddsjakt efter en ansökan från flygplatsens ägare Swedavia. Foto: Kenneth Johansson

Skyddsjakt på havsörn på Arlanda

Naturvårdsverket har beslutat att havsörn får skjutas på Arlanda, för att minska risken för att flygplan kolliderar med den stora fågeln.

Under hösten 2022 observerades vid upprepade tillfällen havsörn i luftrummet vid storflygplatsen Arlanda. Två incidenter inträffade också, då flygplan och havsörn kolliderade. Med tanke på hur stora örnarna är hade utgången kunnat bli allvarlig, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Säkra flyget

För att öka säkerheten har nu Naturvårdsverket beslutat att en havsörn får skjutas inom området för Arlanda flygplats. Jakten får utföras från 1 augusti till 31 januari. I beslutet skriver Naturvårdsverket att jakten endast får ske då det ”absolut behövs av flygsäkerhetsskäl”.

Skrämsel först

– Flygplatsen arbetar i första hand med att skrämma bort havsörnarna från flygplatsens område och arbetar aktivt med att göra flygplatsen så oattraktiv som möjligt för fågel och vilt, säger Marie Edvall på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.  

Tillståndet om skyddsjakt har getts till flygplatsens ägare, Swedavia, som enligt beslutet ska utse jaktledare som har att förhålla sig till flera regler kring jakten.

En jätte bland fåglar

Havsörnen är en av Sveriges största fåglar med en kroppsvikt på mellan 4 och 7 kg, och ett vingspann på ungefär två meter. Havsörnen är fridlyst och omfattas av flera olika skyddsdirektiv, bland annat CITES-förordningen och Bernkonventionen.

Från att tidigare varit klassad som akut hotad och senare sårbar enligt Sveriges nationella rödlistning har en positiv beståndsutveckling av havsörnen lett till att den idag i stället klassificeras som nära hotad.

Populationen är ökande och antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (1600–2000).

Källa: Naturvårdsverket

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev