Jägaren som överklagade Polisens beslut att återkalla hans vapenlicenser, hade ingen framgång i förvaltningsrätten. Han får enligt domstolen inte inneha vapen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Sköt jaktledaren i benet – mister vapentillstånd

Premium

En jägare som sköt jaktledaren i benet under en björnjakt får enligt domstol inte behålla sina vapen.

När jägaren såg två ben på 40 meters avstånd bedömde han att de tillhörde en björn och sköt två skott. Men det var ingen björn utan jaktledaren som träffades i benet.

Nu har Förvaltningsrätten i Falun slagit fast att Polisen har fog för att återkalla jägarens tillstånd att inneha vapen.

 

Ser inget stöd

Händelsen inträffade under björnjakten förra året. En förundersökning inleddes och några dagar senare omhändertog Polisen jägarens vapen.

Jägaren anser i sitt överklagande att utredningen inte ger något stöd för Polisen att återkalla hans vapentillstånd. Han menar att lagstiftningen är framåtsyftande, och att det är risken för framtida brottslighet samt missbruk som ska vara avgörande.

Ett beslut om återkallelse ska alltså inte vara ett straff, anser jägaren.

Något beslut om åtal eller om förundersökningen ska läggas ner hade inte fattats när domstolen avgjorde ärendet till jägarens nackdel.

 

Mörk björn

Jägaren förklarar händelsen som en tragisk olycka, och han menar att det finns sådant i utredningsmaterialet som inte stämmer överens med hur han uppfattade händelsen.

Vad var det då som hände? Förvaltningsrätten i Falun konstaterar att utredningen ”i allt väsentligt” innehåller uppgifter som framkommit under förhör med jägaren.

Enligt Polisens sammanfattning av förhöret (som bifogas beslutet att återkalla vapentillståndet) har jägaren haft en roll som rörlig passkytt längs en gräns. Jaktledaren informerade över kommunikationsradio jägaren om att han sett en mörkt färgad björn i området.

 

En människas skrik

Jägaren hade anledning att förvänta sig att björnen skulle komma där han passade och när han hörde ljud och vände sig om såg han två svarta ben som rörde sig från ett berg ner mot honom.

Han avlossade två skott, då det första inte tycktes ha någon effekt. Vid det andra hörde han en människa skrika. Där skulle inte vara någon människa, och han fick panik och sprang upp för bergskanten och hittade jaktledaren som träffats i benet.

 

Stort ingrepp

Jägaren beskriver att det var en olyckshändelse, och det kan inte sägas att vapnen missbrukats på ett sätt som gör honom olämplig att inneha skjutvapen. Han har stor kunskap om vapen och är noggrann med sitt vapeninnehav. Något andra kan vittna om. Han är mycket ångerfull över det inträffade.

Jägaren uppger också att hans jaktintresse är mycket stort och att ett återkallande av tillståndet att inneha vapen är ett stort ingrepp i hans liv.

 

Kritisk domstol

Men resonemanget biter inte på förvaltningsrätten. Den anser det mycket oansvarigt att skjuta två skott utan att ”ha sett hela varelsen som benen hör till”.

Vidare skriver ratten att jägaren under händelsen ”visat bristande omdöme och ansvar i sådan grad att han måste anses olämplig att inneha skjutvapen”.

Att det inte finns några andra anmärkningar mot hans vapenhantering och att det är en skötsam person spelar ingen roll, enligt domstolen.

Polisen resonerade på ungefär samma sätt i sitt beslut. Med hänvisning till förarbeten till vapenlagen skriver man att ”återkallelse av vapentillstånd kan bli aktuellt om det konstateras att vapeninnehavaren agerat oaktsamt med sitt vapen”.

Förvaltningsrättens utslag kan överklagas till kammarrätten.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev