Betesskadorna minskar i Svealand, enligt den senaste betesinventeringen. Foto: Kenneth Johansson

Skogsstyrelsen: Betesskadorna minskar i Svealand

Premium

Betesskadorna minskar i Svealand och Gävleborg. Det visar Skogsstyrelsens redovisning av den senaste betesinventeringen i området, där myndigheten också pekar på att andelen tallföryngringar fortsatt behöver öka för att nå uppsatta mål.

Det är resultaten från den senaste Äbin-inventeringen som presenteras av Skogsstyrelsen. Resultatet är en klar förbättring jämfört med 2019, men samtidigt pekar Skogsstyrelsen på att endast några av de inventerade områdena når målet om maximalt fem procent årliga betesskador.

Äbin: Betesskadorna minskar i Götaland

Resultat ses ändå som positivt.

– Det är tydligt att skadorna det senaste året har minskat i regionen. Mycket talar för att minskningen är ett resultat av ett ihärdigt och målinriktat arbete från inblandade parter, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

 

Ökad andel tall

Det är enligt Skogsstyrelsen effekten av att fler markägare väljer att föryngra med tall och att älgstammen reglerats för att nå en bättre balans med antalet älgar och fodertillgången.

Skogsstyrelsen tror även att en mild vinter med liten snömängd kan påverka resultatet positivt. Men den enskilt viktigaste faktorn för myndigheten är att älgstammen minskar.

– Att älgstammen minskar är tydligt och det har en stor inverkan på betesskadornas utveckling. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen så att målet kan nås i fler områden, säger Christer Kalén.

 

Ståndortsanpassning

I Värmland ser man ett motsatt förhållande. Här har älgstammen ökat i delar av länet vilket oroar Skogsstyrelsen, där man menar att betesskadorna som helhet ligger på en allt för hög nivå.

Jägareförbundet Värmland vill nyansera den bilden.

Johan Stedt.

– Det finns inget tydligt samband mellan älgtäthet och betesskador,  det vi istället ser är att ståndortsanpassning med tallföryngring på tallmark är otroligt viktigt, och där är vi dåliga i Värmland, säger Johan Stedt, klövviltsansvarig jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet Värmland.

I brist på en fungerande vargförvaltning anser han att det också behövs fler älgar i vinterstam för att klara ett hårt rovdjurstryck och samtidigt ha kvar en möjlighet till älgjakt.

– Sen måste vi förstå att när vi nu ser en älgstam som ökar i Värmland, så är det från nivåer som tidigare inte har ansetts som jaktbara. Nu ökar älgstammen något och det är positivt, säger Johan Stedt.

 

För många älgar

I Gävleborg är situationen problematisk. Ett hårt rovdjurstryck och ökat krav från skogsägare att sänka älgstammen är ändå inte är tillräckligt för att som län klara Skogsstyrelsens kvalitetskrav.

Endast tre av sju inventerade områden klarar kraven på max fem procent årliga betesskador.

Gävleborgs älgstam i fritt fall

Skogsstyrelsen uppmanar därför både jägare och markägare i Gävleborg att anpassa sig till målen för skogen och älgen.

I klartext – skjut ner älgstammen till en än lägre nivå.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev