Projekten Mera Tall och Kraftsamling Tall börjar redan ge resultat i Götaland, där Skogsstyrelsen konstaterar att betesskadorna på tallungskog minskar i den senaste Äbin-inventeringen. Foto: Jan Henricson

Äbin: Betesskadorna minskar i Götaland

Premium

Ambitionen att öka tallföryngringarna i södra Sverige har gett resultat. I Skogsstyrelsens redovisning över älgbetesskadorna i Götaland ser man en tydlig trend. När tallplanteringarna ökar minskar också betesskadorna.

Det är glädjande siffror som Skogsstyrelsen kan redovisa. Årets inventering visar att skogsägarna har levt upp till sina ambitioner att föryngra skogen med tall på lämplig mark.

– Vi trodde först att det var fel på siffrorna när de kom in från inventerarna. Mängden tall ökade med 19 procent ifjol, och med hela 25 procent i år. Det visar att markägarna gör allvar med att föryngra med mer tall i Götaland, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Den negativa trenden med ökade betesskador har brutits, och i vissa områden är det mycket tydliga och positiva resultat.

 

Tydlig trend

Östra delen av Blekinge är ett sådant område. Här har skogsägarna under flera år jobbat med att öka tallandelen i skogen, samtidigt som älgstammen minskat.

– Skadorna på skogen har i detta område minskat från katastrofala 37 procent på tall år 2016 ner till endast 7 procent i år. Samtidigt ser vi en ökning av rönnar och andra lövträd som är både ett viktigt foder för älg och för att bibehålla den biologiska mångfalden, säger Lars Ingemarsson, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen.

I hela Götaland bedöms skadorna ha minskat från 16 procent 2019 till 14 procent i år. Det anser Skogsstyrelsen fortsatt som en allt för hög nivå även om resultatet visar på en positiv trend.

 

Mera tall

– Vi tycker att det är positivt att jägarnas och markägarnas lokala samarbete lett till att skadorna minskar i Götaland, och vi ser det som ett resultat att jägarna reglerat klövviltstammarna och att tallandelen ökar i skogen. Skogsstyrelsens projekt ”Mera Tall” och Södras ”Kraftsamling Tall” har hjälpt markägarna att våga satsa på tallen och de kommer att fortsätta ge ännu mer positiva resultat under kommande åren, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, och fortsätter,

– Vi kommer att titta noga på Äbin-resultat län för län och stödja jägarna i den fortsatta planeringen.

 

Problem i Halland

Inventeringen visar också att det finns områden där betesskadorna ökar. Här nämner Skogsstyrelsen Hallands Norra ÄFO som ett exempel, där ståndortsanpassningen och antalet fällda älgar minskar samtidigt som älgstammen ökar i området. Enligt Skogsstyrelsen har betesskadorna ökat från 15 procent 2016 till 28 procent i år.

Hela rapporten kan du läsa här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev