Sten Bergheden (M), till höger, har skickat in en skriftlig fråga till Mikael Damberg (S), till vänster.

Sten Bergheden (M), till höger, har skickat in ännu en skriftlig fråga till Mikael Damberg (S), till vänster.

Ska polisen försvåra jägarnas skytte – skriftlig fråga till ministern

Är det en prioriterad uppgift för polisen att försvåra och fördyra övningsskyttet för landets jägare och skyttar? Den skriftliga frågan ställer Sten Bergheden (M) till inrikesminister Mikael Damberg (S).

Sten Bergheden ställer frågan och hänvisar där till förslaget till ny så kallad FAP som enligt honom har gått ut på intern delning inom polismyndigheten.

”I förslaget återkommer de förslag som jag tidigare frågade om, dock i något modifierad form. Därtill tillkommer uppenbarligen en rad nya restriktioner som alla har gemensamt att de både går utöver polisens nuvarande uppdrag och att de innebär mycket stora svårigheter för övningsskytte inför jakt, liksom för skytteidrott”, skriver Sten Bergheden.

 

Övningsskytte på egen mark förbjuds?

Enligt M-politikern föreslår polisen att omdefiniera/utvidga begreppet skjutbana till att omfatta även tillfälliga skjutplatser som exempelvis jaktstigs- och fältskyttestationer. Platser för övning inför jakt på egen mark, exempelvis när ett jaktlag ställer upp en lerduvekastare och övar lerduveskytte, ska enligt Berghedens uppgifter polisen kalla för tillfälliga skjutbanor.

Sten Bergheden uppger att det här är ett begrepp som inte förekommer i lag, något som i sin tur ställer till problem då skjutbana är ett begrepp som återfinns i annan lagstiftning. Hans tolkning är att polisens förslag innebär att övningsskytte på egen mark i praktiken förbjuds.

”Polisen vill förvisso ha ett undantag för inskjutning, men endast om den som disponerar platsen är med vid inskjutningen. Begreppet disponerar platsen är även det ett helt nytt begrepp som inte tidigare förekommer i författningstext – vad det betyder är oklart. Krävs det att markägaren är med när någon inför jakten åker ned till en grusgrop på jaktmarken, ställer upp en tavla och skjuter fem skott för att testa om kikarsiktet är rätt inställt? Krävs det att arrendatorn är med? Jaktlagsledaren? Får en jaktgäst göra detta?”, frågar sig Sten Bergheden.

 

Allvarliga inskränkningar

Bergheden menar att det inte finns några beskrivna problem med skytte i terräng utan att förslaget handlar om att polisen, genom att konstruera nya begrepp  som tillfällig skjutbana försöker expandera sina befogenheter till områden som den tidigare inte har haft med att göra.

”Det innebär i detta fall allvarliga inskränkningar i jägares och skyttars möjlighet att öva men också att polisens resurser används felaktigt. Förslaget kommer att försvåra och fördyra för såväl skytteföreningar som för enskilda skyttar och jägare.”

 

”Försvåra och fördyra övningsskyttet”

Sten Bergheden frågar därför statsråd Mikael Damberg: ”Är dessa åtgärder, som kommer att försvåra och fördyra övningsskyttet för landets jägare och skyttar, verkligen en prioriterad uppgift för polisen, och kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att polisens tillämpning av förslaget inte kommer att påverka skyttet för landets jägare och skyttar på ett negativt sätt eller begränsa möjligheterna till idrottsskytte och övning inför jakt?”

Frågan ska vara besvarad senast den 15 maj.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev