Förvaltningsrätten anser sig inte kunna ta ställning till en överklagan som kräver ett utökat antal vargar under licensjakten. Foto: Lars-Henrik Andersson

Riksjägarnas vargöverklagan avvisas av domstol

Förvaltningsrätten i Luleå säger nej till Jägarnas riksförbunds överklagan av länsstyrelsernas licensjaktbeslut på varg. Enligt domstolens bedömning är inte en begäran om utökad tilldelning en fråga som ska överprövas av förvaltningsdomstol.

Hittills har förvaltningsrätten tagit ställning till överklaganden som skickats in av Jägarnas riksförbunds distrikt i Värmland, Västmanland och Örebro län.

Jägarnas riksförbund har överklagat länsstyrelserna beslut och krävt att tilldelningarna vid den kommande licensjakten på varg ska höjas rejält.

 

Ingen överprövning

Men Förvaltningsrätten i Luleå går på en annan linje. I stället anser domstolen att det inte är förvaltningsdomstolens sak att överpröva ett beslut när överklagan gäller en utökning av den beviljade licensjakten på varg.

 

Dom i kammarrätten

Förvaltningsrätten hänvisar i sin tur till en dom som fattades av Kammarrätten i Sundsvall den 16 oktober i år. Kammarrättens dom handlar om en överklagan angående höstens licensjakt på björn, där Jägarnas riksförbund i Västerbotten ansåg att det skulle skjutas fler björnar än vad länsstyrelsen beslutat om, samt att jakten skulle få genomföras i hela länet.

 

”Ingen skyldighet”

Kammarrätten skriver i sin dom angående björnjakten: ”Myndigheten har ingen skyldighet att fatta ett beslut om licensjakt. Beslut fattas när länsstyrelsen bedömer att förutsättningarna för licensjakt är uppfyllda. Det är således fråga om ett administrativt beslut där länsstyrelsen ensam, utifrån lagstiftningens villkor och krav, fastställer ramarna för licensjakten. Fattas inget beslut om licensjakt kan ingen annan tvinga fram ett sådant beslut.”

 

Avvisar talan

Kammarrätten fortsätter: ”Mot bakgrund av det ovan anförda anser kammarrätten att ett beslut om licensjakt inte är av beskaffenhet att kunna bli föremål för en överprövning hos förvaltningsdomstol när talan grundar sig på att beslutet ska utvidgas att gälla utökning av jakten.”

Kammarrätten avvisade därför Jägarnas riksförbund Västerbottens talan.

 

Nej hos förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Luleå använder sig nu av kammarrättens dom när det gäller Jägarnas riksförbunds överklagan angående tilldelningar vid den kommande licensjakten på varg.

Domstolen skriver: ”Förvaltningsrätten bedömer mot bakgrund av vad som anförts ovan om möjligheten att överpröva beslut om licensjakt i en situation när det är frågan om utökning av beviljad licensjakt, att det är en fråga som inte är av beskaffenhet att kunna bli föremål för en överprövning hos förvaltningsdomstol. Jägarnas Riksförbund överklagande ska därför avvisas.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev