Jägareförbundets Lars Björk vid ett av de informationsmöten han höll direkt efter utbrottet av afrikansk svinpest.

Jägareförbundets Lars Björk vid ett av de informationsmöten han höll direkt efter utbrottet av afrikansk svinpest. Foto: Jan Henricson

Restriktioner tas bort i drabbat område: ”Jägarna har gjort otroliga insatser”

Jordbruksverket häver de flesta restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

De sökinsatser efter vildsvinskadaver som gjorts i kärnområdet under maj månad är avslutade. Inga fynd som förändrar den nuvarande bilden av utbrottet har gjorts och det finns inga tecken på pågående smittspridning. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Flertalet restriktioner hävs

Med SVA:s riskvärdering som utgångspunkt beslutar Jordbruksverket därför att lätta på det stora flertalet av restriktionerna. Allt skogsbruk tillåts i hela den smittade zonen, vilket har varit efterfrågat under en längre tid av skogsnäringen.

Andra exempel på lättnader är:

• Foder, strö och livsmedel som skördas i den smittade zonen behöver inte längre lagras.
• Förbudet mot att använda motordrivna fordon och maskiner i skog och mark i kärnområdet tas bort.
• Begränsningar i antal personer som får vistas i skog och mark i kärnområdet tas bort. Därmed blir det tillåtet med tävlings- och träningsarrangemang.
• Hundar får hållas lösa i hela den smittade zonen. Men givetvis gäller lagen om tillsyn av hundar och katter som innebär att hundar under perioden 1 mars-20 augusti ska hållas kopplade eller under motsvarande tillsyn.

Lättnaderna gäller från och med den 5 juni.

Vissa restriktioner fortsätter att gälla

Samtidigt som flera lättnader görs fortsätter vissa av Jordbruksverkets restriktioner att gälla.
Det är fortsatt förbjudet att hålla tamgrisar och vildsvin. Restriktionerna gäller såväl i kärnområdet som i ytterområdet.

Fortsätta jaga

Jordbruksverket poängterar att det är fortsatt viktigt att smittskyddsavlivning samt jakt av vildsvin i området genomförs för att reducera vildsvinsstammen.

Även i detta arbete finns restriktioner kvar:

Endast jägare som har anmält sig till Jägareförbundets koordinator får jaga vildsvin i den smittade zonen. Jordbruksverkets instruktioner ska följas och alla fällda vildsvin ska provtas.
Jägare som vill använda kött från fällda vildsvin i ytterområdet för privat konsumtion måste ansöka om tillstånd från Jordbruksverket.

Tre gånger

Hela kärnområdet har sökts igenom minst tre gånger. I den senaste sökomgången nu i maj gjordes många fynd av ben, vilket visar på hur noggrant sökarbetet genomförts.

I några av benen var benmärgen positiv för ASF-virus, vilket dock inte är detsamma som att viruset är smittförande. Det finns tvärtom ingenting som tyder på att smittspridning skett sedan september 2023, och sannolikheten för att det finns smittförande virus kvar i området bedöms som mycket låg. Under sommaren sjunker risken dessutom för varje dag som går, eftersom virus neutraliseras i varmare temperaturer.

Jägarna har gjort otroliga insatser under hela utbrottet.

Erika Chenais

– Jägarna har gjort otroliga insatser under hela utbrottet, och nu igen under den tredje sökomgången. Nu är vi nästan i mål och för att ytterligare minska risken är det viktigt att hålla kärnområdet fritt från vildsvin över sommaren, säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA, i pressmeddelandet.

Stängslet kvar

Därför kommer stängslet runt kärnområdet fortsatt sitta kvar. Det är också viktigt att grindarna till stängslet hålls stängda även i fortsättningen.

Erika Chenais. Foto: Therese Selén/SVA

Genom att säkerställa att vildsvinspopulationen fortsatt hålls på en minimal nivå i kärnområdet reduceras sannolikheten för smittspridning i princip till noll.

– Vi vill också påminna alla som rör sig i kärnområdet och ytterområdet att fortsätta rapportera in döda vildsvin på rapporteravildsvin.sva.se. Genom att rapportera fynd bidrar man till att vi fortsätter ha en bra koll på läget, säger Erika Chenais.

Under förutsättning att ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige återigen vara formellt fritt från afrikansk svinpest i oktober. Först då kan samtliga restriktioner hävas.

”Tack vare jägare och Jägareförbundet”

– Hundjakten är nu fri enligt jakttabell. Nu är det bara fällande av vildsvin kvar inom yttre zonen och kärnområdet kvar som det är begränsningar inom jakten. Detta är tack vare oss jägare och Jägareförbundet att vi har sökt som vi gjort, säger Lars Björk, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev