Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Lars Björk vid ett informationsmöte om afrikansk svinpest som hölls tidigare under hösten.

Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Lars Björk vid ett informationsmöte om afrikansk svinpest som hölls tidigare under hösten. Foto: Jan Henricson

Glädjebeskedet: Restriktionszonen för ASF minskas

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har beslutat att minska smittade den zonen i Fagersta. Dessutom kan Sverige komma att friförklaras från smittan på rekordtid – mycket tack vare jägarnas makalösa arbete.

Det har nu snart gått tre månader sedan det första fallet av afrikansk svinpest, ASF, upptäcktes på vildsvin i Fagersta. Baserat på den kunskap som nu finns har Jordbruksverket beslutat att minska den smittade zonen och om lättnader för de restriktionerna i zonens ytterområde.

Karl Ståhl. Foto: Jan Henricson

– I korthet kommer zonen omfatta enbart Fagersta och Norbergs kommuner. Den kvarvarande zonen delas också in i två delar, ett kärnområde och ett ytterområde. I ytterområdet kommer lättnader i restriktionerna att kunna införas, aktiviteter som inte stör det fortsatta bekämpningsarbetet och som inte bedöms utgöra risk för smittspridning eller som påverkar vildsvinen kommer tillåtas, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA i ett pressmeddelande.

Det här gäller i den smittade zonen

Karta: Jordbruksverket

Den nya smittade zonen är 617 kvadratkilometer stor, jämfört med tidigare 1 000 kvadratkilometer. Hela Fagersta kommun och delar av Norbergs kommun ligger i den smittade zonen. Det bor cirka 19 000 personer i den smittade zonen, varav knappt 13 000 i kärnområdet.

Villkor i den smittade zonens kärnområde:
I kärnområdet, det vill säga det instängslade område där samtliga fynd av vildsvin med afrikansk svinpest hittats, ligger befintliga restriktioner kvar som tidigare. Här är det till exempel fortsatt förbud för allmänheten att röra sig i skog och mark. Dessutom gäller samma förbud på isbelagda sjöar och vattendrag.

Villkor i den smittade zonens ytterområde:
I ytterområdet, det vill säga den del av zonen som finns utanför stängslet, gäller från och med den 30 november följande:

  • Allmänheten får röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensamma eller i mindre grupper. Detta gäller även sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning. Hundar får medföras men ska hållas kopplade. Vildsvin och bekämpningsåtgärder får inte störas.
  • Fortsatt förbud mot arrangemang (tävling, träning och alla andra arrangemang med grupper av människor) i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana.
  • Fortsatt förbud mot att framföra motorfordon i skog och mark.Fortsatt generellt jaktförbud. Smittskyddavlivning är undantagen.
  • Fortsatt generellt förbud mot skogsbruk. Efter ansökan kan vissa undantag kan ges för angelägna aktiviteter, och om risken för smittspridning eller störning är acceptabel.

Det nya beslutet gäller från och med den 30 november.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

62 kadaver som smittas av ASF har hittats under tre månaders sökande. Sökarbetet har gjort av jägare som gått i terrängen. Samtliga kadaver har hittats inom ett begränsat område på cirka fem kilometer.

– Smittspridningens topp inföll i slutet av augusti och början av september, sa Karl Ståhl vid en presskonferens på torsdagen

– Inget vildsvin har hittats dött sedan slutet av september. Det finns inga tecken på att smittan finns utanför kärnområdet, som dessutom stängslats in, och det är mycket låg risk för att smittan ska spridas vidare, fortsatte Karl Ståhl.

Kan friförklaras på rekordtid

Tack vare det hårda arbetet från jägare och myndigheter kan Sverige komma att friförklaras från smittan på rekordtid.

– Det är helt unikt i ett internationellt perspektiv. För andra länder som drabbats av afrikansk svinpest har det tagit minst två år innan de friförklarats från smittan. Om allting går som det kan och vi fortsätter arbeta tillsammans kommer vi ha möjlighet att friförklara Sverige ett år efter att det sista vildsvinet dog, i så fall i slutet av september nästa år, berättar Karl Ståhl.

– Tack vare det intensiva arbete som pågått sedan den 6 september vet vi nu så mycket om smittans utbredning att det inte längre är nödvändigt med lika hårda restriktioner. De aktiviteter som nu tillåts är sådana där risken för smittspridning eller störning bedöms som låga, medan fortsatt förbud råder där riskerna bedöms som höga. Det är viktigt med fortsatt vaksamhet, vi vill skyndsamt ha in rapporter om eventuella vildsvinskadaver som hittas så att dessa kan undersökas, säger Karl Ståhl.

Risk för bakslag

ASF-virus kan dock finnas kvar länge i miljön och det är för tidigt att blåsa faran över. De restriktioner som finns kvar är viktiga för att minska risken för bakslag i utbrottet i form av nya fall och eventuell smittspridning.

Fortsatt vaksamhet, anmälan om eventuella fynd av kadaver, provtagning av vildsvin från smittskyddsavlivning i den smittade zonen och jakt i omkringliggande områden, samt upprepade sökinsatser kommer att vara viktiga för att utrota ASF i Sverige.

Källa: SVA

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev