Mycket av jakten på vildsvin inom den smittade zonen vid Fagersta kommer att bedrivas som åteljakt. Foto (arkivbild): Martin Källberg

Läget: Ingen aktiv smittspridning inom den smittade zonen

Jägare från flera länsjaktvårdsföreningar i södra Sverige deltar i sökandet efter vildsvinskadaver i trakterna av Fagersta. Gensvaret på jaktvårdskonsulent Lars Björks förfrågan har varit över förväntan. Från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, rapporteras att det inte är någon pågående smittspridning i området.

Sedan utbrottet av afrikansk svinpest, ASF, i trakterna av Fagersta har 62 positiva fall konstaterats. Troligen är inte det detsamma som lika många döda vildsvin, då prov har tagits från ben som hittats på olika platser i terrängen.

– Om exempelvis ett lårben påträffas på kort avstånd från platsen där man hittar ett skulderblad kan det mycket väl röra sig om samma vildsvin. Jag uppskattar att det totalt rör sig om dryga 50 vildsvin som vi hittat och som dött i ASF, säger Lars Björk som samordnar jägarnas insatser för Jägareförbundets räkning.

Ingen smittspridning

Karl Ståhl, SVA.

När detta skrivs i slutet av november har inga positiva fall konstaterats på närmare två månader. Inte heller har storleken på det mindre område inom det så kallade kärnområdet – där alla positiva fall hittats – ökat sedan mitten av september.

Något som tyder på att det inte är någon aktiv smittspridning i området.

– De stora sökinsatser som genomförts utanför kärnområdet utan att hitta några positiva fall, det faktum att det bara är skelettrester som vi hittat, och att smittan inte spridits geografiskt på flera månader stödjer att det för närvarande inte är någon pågående smittspridning i området, säger Karl Ståhl, statsepizootolog  på SVA.  

Från syd och nord

Lars Björk.

De senaste insatserna som gjorts har handlat om att söka av ogenomgångna partier inom den stora så kallade smittade zonen, och att söka igenom kärnområdet en gång till.

– Vi behövde hjälp från andra delar av landet och hittills har jägare från södra Sverige, från länsföreningarna i Kalmar, Jönköping och Halland deltagit. Tillsammans med lokala jägare gör de storartade insatser och jag är djupt imponerad. Jägare från Norrlandslänen har också sagt att de är beredda att ställa upp, sa Lars Björk under ett informationsmöte som hölls i slutet av november.

100 kameror

Samtidigt berättade han att jägarna står i startgroparna för att komma igång med jakten. Det handlar om vaktjakt vid ett antal åtlar, samt fällfångst.

För att lyckas med jakten och för att samla information om vildsvinen i området har närmare 100 viltkameror satts upp, vid åtlarna och vid vildsvinsväxlar.

– Det kommer att bli ett mycket stort bildmaterial att analysera och katalogisera. Flera av förbundets konsulenter kommer att arbeta med det, och jag vill säga att om inte Jägareförbundet satt till de resurser som behövs hade detta varit mycket besvärligt, säger Lars Björk.

Imponerade i EU

Jägarnas och Jägareförbundets insatser har uppmärksammats nationellt. Myndigheterna Jordbruksverket och SVA har uttalat att det varit avgörande för att så snabbt få en bild över hur smittan spridits inom området.

Regeringen har genom landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) uttryckt sin uppskattning.

Daniel Ligné.

Jägarnas arbete har också börjat uppmärksammas internationellt. Bland annat har EU-kommissionen noterat vad som gjorts i Fagerstatrakten.

– Vi får se om det kommer några mer officiella reaktioner från EU, men vad jag har hört är att de är mycket imponerade. De har inte sett ideella krafter från civilsamhället ställa upp och bidra i en samhällsinsats på det här viset tidigare, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev