En månad efter att nyheten om afrikansk svinpest briserade börjar arbetet gå in i en ny fas, med stängsling och planering inför kommande jakt. Foto: Jan Henricsson, Kjell Granqvist

Massiv jägarinsats för att stoppa svinpest

Nästan en månad efter att afrikansk svinpest konstaterats i Sverige, är jägarnas vilja att bidra till att stoppa smittan fortsatt hög. Särskilt under helgerna har massiva insatser gjorts i sökandet efter döda vildsvin, då hundratals jägare från Fagerstatrakten har mobiliserats.

Ännu finns ingen sammanställning av hur många timmar jägarna lagt ner på att leta kadaver i den smittade zonen i nordvästra Västmanland. Sökandet har koncentrerats till det så kallade kärnområdet i närheten av Fagersta, men under helgerna har många fler jägare slutit upp för att leta döda vildsvin i hela zonen, som omfattar närmare 100 000 hektar.

– Vi kan få en bild av antalet mantimmar senare genom jaktledarnas noteringar, och genom ansökningar till Jordbruksverket om arvode. Men det jag kan säga är att det rör sig om många, många, tusen timmar, säger jaktvårdskonsulent Lars Björk som allt sedan utbrottet blev känt har arbetat med att organisera jägarkårens sökinsatser.

Jägarnas insatser för att bekämpa den afrikanska svinpesten är imponerande. Bilden är från när jaktvårdskonsulent Lars Björk ombad jägare som vill bidra att stanna kvar när ett allmänt informationsmöte var över i sporthallen i Fagersta. Foto: Jan Henricson

I omvärlden

Jägarnas engagemang har väckt uppmärksamhet långt bortom de närmast berörda. Tidigare har bland många andra landsbygdsminister Peter Kullgren uttryckt sin beundran och sagt sig vara djupt imponerad av jägarnas beslutsamhet.

När representanter för EU-kommissionen besökte Fagersta och Jägareförbundets sambandscentral på parkeringen utanför Folkets hus, var de minst lika imponerade.

– De är inte vana vid sådan uppslutning av frivilliga längre söderut i Europa. Vi har på det sättet en speciell kultur i de nordiska länderna. Det jägarna gör i Fagersta uppmärksammas i vår omvärld, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Ett visst hopp

Söndagen den 1 oktober, den dag då de egentligen skulle släppa sina hundar för att jaga rådjur och hjort, letade 150-talet jägare kadaver inom hela den smittade zonen. De två dagarna före var 200 jägare ute i samma ärende.

Under helgen har tre kadaver av vildsvin hittats, samtliga inom kärnområdet. Dessa har ännu inte analyserats men på SVA förväntar man sig att de ska vara positiva.

Så här långt har inga smittade djur hittats utanför kärnområdet, där avfallsanläggningen intill Fagersta betraktas som en central punkt för utbrottet. Något som gör att ansvariga känner ett visst hopp. Kan smittan hållas inom det blir den enklare att bekämpa.

Omöjligt brandfält

Ansvarig myndighet Jordbruksverket förbereder nu arbetet med att sätta upp elstängsel längs sträckor runt kärnområdet på cirka 10 000 hektar. I första hand där det saknas naturliga begränsningar, som vatten och viltstängsel längs större landsvägar. En utsatt sträcka är i sydost, mot brandfältet efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

Daniel Ligné

– Vi är mycket angelägna om att smittan inte sprids in i brandområdet, där det är i stort sett omöjligt att ta sig fram, eller att se något från luften med hjälp av drönare. Att leta efter kadaver där skulle bli otroligt svårt, säger Daniel Ligné.

Jakt på gång

Efter närmast en månads kadaverletande för att ringa in det smittade området, börjar det också bli aktuellt att jaga vildsvin. Tanken är att jakten ska genomföras enligt den taktik som tidigare dragits upp av ansvariga myndigheter, tillsammans med Jägareförbundet.

Enligt denna så jagas det inte i kärnområdet för smittan. Där låter man återstående vildsvin smittas av svinpesten, och dö.

Inga störningar

Utanför detta område blir jakten desto intensivare, fortfarande med målet att störa vildsvinen så lite som möjligt. Vid åtlar och attraktiva foderplatser ska vildsvin skjutas och fångas i fällor.

– Man kan säga att målet är att upprätta en vildsvinsfri zon utanför kärnområdet, för att förhindra att sjuka vildsvin kommer i kontakt med friska. Det främsta målet med restriktionerna som införts är att vildsvinen inte ska störas och flyttar till nya områden Det kommer också att genomsyra de jaktliga insatserna, säger Daniel Ligné.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev