Regeringen, med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i spetsen, fattade under torsdagen flera beslut som pekar i en tydlig riktning vad gäller försäljning av vildsvinskött. Foto: Martin Källberg

Regeringsbeslut: Flera steg mot enklare vildsvinsförsäljning

Under Skärtorsdagen fattade regeringen ett antal beslut som alla pekar i samma riktning: Förenklade regler för småskalig försäljning av vildsvinskött direkt till konsumenter är på väg.
”Ett mycket positivt besked för Svenska Jägareförbundet som har jobbat med denna fråga så lång tid”, kommenterar Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld på förbundets hemsida.

Dagens beslut från regeringen, med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i spetsen, berör i första hand fyra myndigheter: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

– Jag vill underlätta för jägare och företag att få ut köttet på marknaden. Vi pratar ofta om problemen våra 300 000 vildsvin medför, men glömmer bort vilken tillgång köttet är, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i ett pressmeddelande.

SVA får av regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett ”samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött”. Innebörden är att ta fram ett system där varje skjutet vildsvin ska vara spårbart i livsmedelskedjan, och denna information ska vara tillgänglig för konsumenter.

I uppdraget ingår även att utreda vem som ska äga och förvalta systemet, vilka kostnader det medför och hur dessa kostnader ska finansieras.

SVA ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 28 februari 2021.

Efterfrågan på vildsvinskött når botten – risk för stora skador

Subventionerade trikinprover?

Livsmedelsverket ska utreda och lämna förslag på ett system för hantering av subventioner avseende trikinanalyser, cesiumanalyser och hantering av riskavfall från vildsvin. Med riskavfall avses destruktion av slaktkroppar som innehåller trikiner eller har en cesiumhalt överstigande 1.500 Becquerel per kilo kött.

Livsmedelsverkets ska även lämna förslag på vem som ska administrera subventionerna och därmed förenliga kostnader.

Livsmedelsverkets uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2021.

Vildsvinshjälp inne på andra säsongen

Mer kött ska nå konsumenter

Jordbruksverket ska under 2020 ”utlysa medel för åtgärder som bidrar till att mer vildsvinskött når konsumenter”, skriver regeringen i beslutet. Det handlar om ”marknadsföring, informationsspridning och stärkt kommunikation och samarbete mellan berörda parter i hela livsmedelskedjan”.

För detta ändamål tilldelas Jordbruksverket sju miljoner kronor att använda under 2020, varav en miljon kronor är öronmärkt för ”åtgärder mot den offentliga sektorn”.

Därutöver får Jordbruksverket en miljon kronor under 2020 för att utveckla och stärka de svenska tamsvinsbesättningarnas generella smittskydd, med särskilt fokus på afrikansk svinpest.

Regeringen öppnar för småskalig försäljning av vildsvinskött

Ska kartlägga uppsamlingsplatser

Landets samtliga länsstyrelser får regeringens uppdrag att under 2020 kartlägga befintliga uppsamlingscentraler som kan användas för tillfällig förvaring av fällda vilt i väntan på transport till en vilthanteringsanläggning.

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska under 2020 anpassa det befintliga it-systemet ”Primör”, som är avsett för primärproducenter, för att ”även inkludera jägare som får leverera små mängder vildsvinskött direkt till konsumenter”. Länsstyrelsen i Kronoberg ska därefter, under 2022, verka för att jägare registrerar sig i detta system, enligt regeringsbeslutet.

Under 2021 ska landets länsstyrelser (utom Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) revidera de regionala förvaltningsplanerna för vildsvin.

Jägareförbundet: Låt jägarna sälja vildsvinskött

Klart nästa år?

Svenska Jägareförbundet har länge drivit frågan om göra det enklare för den enskilde jägaren att sälja vildsvinskött.

– Vi har jobbat med frågan i över tio år. Tillsammans med LRF skickade vi in den senaste begäran. Regeringen har lyssnat och agerat i frågan, vilket är väldigt positivt. Nu måste vi läsa igenom och analysera vad besluten innebär, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld i en kommentar på förbundets hemsida.

– Jag gör bedömningen att någon gång under kommande år får vi jägare möjlighet att sälja vildsvinskött, säger Bo Sköld.

I ett pressmeddelande säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S):

– Jag vet att det länge varit efterfrågat med enklare regler för försäljning av vildsvinskött. Uppdragen som nu beslutats är ett viktigt första steg för att möjliggöra för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument.

 

Fotnot: Artikeln har uppdaterats med citat från landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev