Regeringen vill göra det enklare för markägare som vill återväta våtmarker genom att undanröja byråkratiska hinder och förenkla regelverket. Foto: Martin Källberg

Regeringen utreder minskad byråkrati kring våtmarker

I höstas vände sig Svensk våtmarksfond till regeringen för att få till en minskad byråkrati när markägare vill återställa våtmarker. Nu går regeringen fonden till mötes och tillsätter en utredning för att förenkla processen för att återväta våtmarker.

Lagstiftningen som var tänkt att skydda naturen motverkar åtgärder för att återställa naturmiljöer. Så kan vi inte ha det, skrev Våtmarksfonden till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) inför att man skulle hålla sin stora konferens i Värnamo i september förra året.

I brevet beskrevs hur även de enklaste ärenden omges av byråkrati och regelverk. Något som gör det svårt för markägarna att återväta utdikade områden, och skapa nya vatten.

Byråkrati ska utredas

Nu har regeringen av allt att döma lyssnat på kraven från våtmarkernas företrädare.

Bestämmelserna om markavvattning är föråldrade och komplicerade. För att regeringens ekonomiska satsning på återställande av våtmarker ska få avsedd effekt måste regelverket för vattenverksamhet och markavvattning ses över, skriver regeringen som har gett flera myndigheter i uppdrag att se över regelverket.

Viktigt område

Romina Pourmokhtari (L). Foto: Ninni Andersson

Enligt miljöministern är återvätning av våtmarker ett av hennes prioriterade områden, då det ger flera positiva effekter. Bland annat är det bra för vattenkvalitet och biologisk mångfald, samtidigt som det stärker landskapets skydd mot torka och översvämningar.

– Regeringen har gjort en kraftfull satsning på det långsiktiga arbetet med återvätning av våtmarker på runt 3,7 miljarder kronor fram till 2030. Nu utreder vi hur byråkratiska hinder kan tas bort, samtidigt som vi tillgodoser intressen inom till exempel jord- och skogsbruket. De markägare som vill återväta sina våtmarker ska inte hindras av stel byråkrati, säger Romina Pourmokhtari.

En självklarhet

På Svensk våtmarksfond är generalsekreterare Hans von Essen positiv till regeringens initiativ:

Hans von Essen.

– Eftersom Våtmarksfonden under lång tid argumenterat för en förenkling i våtmarksarbetet är vi naturligtvis mycket positiva till att regeringen nu tar tag i frågan. Nu gäller det att utredningen går snabbt så att markägarnas välvilja snarast möts av stöd och hjälp i stället för en invecklad byråkrati, säger Hans von Essen.

Fonden uppmärksammar också att frågan om strandskyddet ska utredas ytterligare.

– Att strandskyddet för våtmarker ska slopas ser vi som en självklarhet. Det är något som borde ha skett för länge sedan, säger Hans von Esssen.

Svensk våtmarksfond

Stiftelsen Svensk våtmarksfond, Våtmarksfonden, bildades 1995 genom ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Sveriges ornitologiska förening. Våtmarksfonden leds av en styrelse med hjälp av ett expertråd.

Våtmarksfondens mål är att stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker med särskilt värde för fågellivet. Kungen är Våtmarksfondens höge beskyddare.

Källa: Svensk våtmarksfonds hemsida

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev