Svensk våtmarksfonds generalsekreterare Hans von Essen välkomnar regeringens satsning på våtmarker. Foto: Marie Gadolin

Mångmiljoner till våtmarker i regeringens budget

Premium

Regeringen har beslutat att anslå ytterligare 200 miljoner kronor till restaurering av våtmarker. Något som välkomnas av Svensk våtmarksfonds generalsekreterare Hans von Essen.

I den budget som regeringen lägger i dagarna anslås 200 miljoner kronor till att återställa och anlägga våtmarker. För nästa år blir summan 300 miljoner kronor, då den tidigare regeringen också hade en våtmarkssatsning.

– Det är en permanent satsning som regeringen väljer att göra, säger miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) till Sveriges television.

 

Koldioxid och mångfald

Genom att återställa dikade våtmarker minskar läckagen av koldioxid, men att vattnet kommer tillbaka betyder också en rikare biologisk mångfald och att näringssalter fångas upp.

Svensk våtmarksfonds generalsekreterare Hans von Essen välkomnar beskedet från regeringen.

– Den tidigare regeringen avsatte 350 miljoner kronor för 2021, 300 miljoner 2022 och 100 miljoner 2023. Att den nya regeringen väljer att fortsätta denna satsning på våra våtmarker, och som jag förstår göra den långsiktig är välkommet.

Ökar intresset för våtmarker av aktivism?

Mindre byråkrati

Svensk våtmarksfond är en viktig aktör när det kommer till att hitta lämpliga projekt, ge råd till markägare och på andra sätt bidra till att våtmarker återställs, eller nyanläggs.

– Vi arbetar också för att få till stånd en enklare byråkratisk process i de myndigheter som hanterar ansökningar och utbetalningar. Nuvarande ordning är alldeles för krånglig, och det är olyckligt om projekt stupar på att markägaren inte orkar tränga igenom byråkratin, säger Hans von Essen.

 

Stora belopp

Våtmarksfonden har också uppmärksammat problemet med att bidragen betalas ut sent i processen.

– Det innebär att markägare som har möjlighet att göra en värdefull insats för klimatet och för biologisk mångfald, kanske avstår för att de inte har möjlighet att ligga ute med pengarna. I stora projekt rör det sig om avsevärda summor, och det vore mycket bra om finansieringen kan göras på ett effektivare sätt, säger Hans von Essen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev