Regeringen tänker inte ersätta jägare för vapen som kan bli obrukbara med de nya reglerna för blyammunition i våtmarker. Foto: Kjell-Erik Moseid

Regeringen: Ingen ersättning till jägare för obrukbara vapen

Premium

Blyammunition och kopplingen till våtmarker engagerar våra folkvalda riksdagsledamöter. Två frågor i ämnet som riktats till regeringen har besvarats av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Isak From (S).

Blyhagel och vapen är en fråga som engagerar Isak From, (S). Han vill ha svar av justitieminister Gunnar Strömmer, (M), men frågan besvaras istället av Romina Pourmokhtari.

Isak Froms fråga handlar om vad regeringen tänker göra med alla vapen som blir oanvändbara när Reach-förordningen träder i kraft den 15 februari 2023.

Obrukbara

Inom lite mindre än två månader blir, enligt Isak From, en stor mängd vapen obrukbara. Han vill veta om regeringen och ministern tänker kompensera drabbade jägare när reglerna för blyammunition i våtmarker skärper kraven, med effekten att jägare inte kommer att kunna använda sina nuvarande vapen och därför tvingas köpa nya och dyrare vapen.

Tobias Andersson, (SD), är inne på samma spår, men vill gå ett steg längre. Han vill veta vad regeringen och ansvarig minister gör för att förändra eller helt stoppa de nya reglerna med förbud mot blyhagel vid skytte i våtmarker.

Ingen åtgärd

Klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Romina Pourmokhtaris svar är tydligt. Hon har stor tilltro till jägares förmåga att följa gällande regler, hänvisar till EU:s förändring av Reach-förordningen, och i svaret till Isak From påpekar hon att det som nu kommer dessutom bara är första steget mot det som kan bli ett totalt förbud mot blyammunition.

Men någon ekonomisk kompensation till drabbade jägare är inte aktuell.

Tydliga regler

Redan idag finns tydliga regler och förbud mot att använda blyammunition i våtmarker och grunda vatten, hävdar ministern, men de vapen som brukas idag kan fortsatt användas i områden som inte omfattas av de nya reglerna.

”Jag delar därför inte bilden av att EU-förbudet resulterar i att jägarna inte längre kan använda sina vapen utan måste köpa nya,” skriver ministern.

Följer utvecklingen

Tobias Andersson (SD).

Något längre ner i svaret är Romina Pourmokhtari mer förstående inför de problem som väntar jägarkåren.

”Inom Reach-förordningen tas det nu också fram ett förslag till att utvidga förbudet till att även omfatta bly i ammunition (både hagel och kulor) som används vid jakt utanför våtmark och vid sportskytte. Regeringen följer utvecklingen av den processen och vilka konsekvenser detta kan komma att innebära för den svenska jägarkåren och sportskyttet.”

För sent att förändra

Tobias Anderssons fråga avfärdas helt, som redan beslutad och därför omöjlig att förändra.

”Reach-förordningen är ett harmoniserat regelverk som är direkt tillämpligt på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Det är därför inte möjligt för Sverige att göra avsteg från den definition av våtmark som anges i förbudet,” skriver Romina Pourmokhtari.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev