Skallarna från ett trettiotal älgar som skjutits i Jämtland har skickats till SVA för CWD-analys. Foto: Magnus Hansson

Provtagningen för CWD-smitta har inletts i Jämtland

Insamlingen av älgskallar för CWD-provtagning har kommit igång i Jämtland. Ett trettiotal älgar har kontrollerats, men älgjakten är i stort sett över i fjällen och de fjällnära skogarna i västra Jämtland, och det ställer till problem.

– Vi kommer inte att komma upp i de 300 djur som var planerat. Jag är glad om vi når 100 älgar, säger Magnus Hansson, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet i Jämtland.

Han har fått ansvaret för att samla in prover från skjutna vuxna älgar från Härjedalen i söder till Strömsunds kommun i norr. I första hand har åtgärden inriktats mot de vilthanteringsanläggningar som finns runt om i länet.

– Det går väl bra, men det är ett problem att vi är så sent ute på säsongen. Merparten av alla älgar är redan skjutna, säger Magnus Hansson.

 

Leveransen till SVA krånglar

Logistiken har dessutom lett till mer krångel än väntat. Postnord har inte klarat av att leverera alla älgskallar i tid till SVA i Uppsala, med följden att proverna inte kunnat tas i utsatt tid.

I flera fall har därför CWD-provtagningen stoppats.

– Vi har varit tvingade till det. Älgkropparna hade annars blivit hängande för länge och inte gått att slakta upp, säger Magnus Hansson.

– Då har vi avbrutit och de älgarna har gått in i den vanliga kontrollen innan försäljning, men visst är det olyckligt att det inte tagits CWD-prover när skallarna ändå skickats till SVA.

Under den korta tid som insamlingen pågått har flera praktiska frågor dykt upp. När björnar provtas för trikiner kan veterinären stämpla kroppen direkt, och vilthanteringsanläggningen får sen ansvara för att eventuellt kasserade kroppar inte går till försäljning.

 

Hårdare regler för älgar

När det gäller älgar som testas för CWD ska veterinären ut två gånger.

Först för en normal besiktning av kropp och röda organ, därefter en andra gång för att stämpla kroppen när CWD-provet är analyserat.

En tungrodd process som kostar tid och pengar.

Proverna tas enbart på vuxna älgar, och renar provas inte alls.

– De älgar som skjuts av samebyarna vid den här tiden hamnar oftast hos vilthanteringsanläggningarna, och det är självklart älgar från de områdena nära norska gränsen som är mest intressanta. Där vet vi att älgarna vandrar via dalgångarna från Norge in i Sverige, säger Magnus Hansson.

 

Ingen smitta hittad

Av det trettiotal älgar som så här långt analyserats har ingen haft CWD-smittan. Provtagningen kommer att pågå året ut, och 2018 ska ett mer omfattande program för provtagning införas. Då kommer även ren, kronhjort och älg att ingå.

Nyligen hittades ännu en smittad ren i den flock renar som ska utrotas på norska Nordfjella. Nya fall var väntade, men kommer smittan in i renflockar utanför Nordfjella beskrivs utvecklingen som katastrofal. På sikt kan den hota de flesta klövviltstammar i Norge.

Därför har norska myndigheter tagit till den drastiska åtgärden att utrota alla renar på Nordfjella.

En utbredd smitta i Norge kommer på sikt också att drabba Sverige.

 

Viktig insats i Jämtland

Provtagningen i Jämtland är mycket viktig.

Påträffas smittan i delar av Jämtland säger Magnus Hansson att liknande åtgärder bli aktuella med försök till utrotning av älg, ren och rådjur.

– Konsekvensen på ett litet område blir förstås omfattande, men det är bättre än att smittan sprider sig. Får vi in smittan så måste vi sätta in åtgärder, säger han.

CWD, Chronic Wasting Disease

Avmagringssjukan CWD är en prionsjukdom (transmissibel spongiform encefalopati, TSE) som kännetecknas av förändringar i hjärnan till följd av ansamling av sjukliga, smittsamma proteiner. Inkubationstiden är lång, minst ett år. De mest framträdande symtomen är avmagring, beteendeförändringar och rörelsestörningar som ökar över tid. Mot slutet av sjukdomen kan djuren också salivera och urinera mer än normalt. Efter ett sjukdomsförlopp på veckor till månader dör djuren.

Sjukdomen kan smitta vid direktkontakt mellan djur, men även indirekt genom att sjuka djur utsöndrar smittämnet i saliv, urin och avföring som sedan förorenar foder, vatten och jord. Smittan kan överleva lång tid i miljön.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev