Den för jakten så viktiga träning som bedrivs på lerduvor av exempelvis ett jaktlag eller ett kompisgäng nämns inte. Det är i förslaget oklart om sådant träningsskytte kommer att vara tillåtet. Foto: Martin Källberg

Polisens förslag i sammanfattning

Polismyndighetens utkast till förslag till föreskrifter för skjutbanor består i huvudsak av två delar: vad som gäller för permanent skjutbana och för det nya begrepp som skapats – tillfällig skjutbana. Med det sistnämnda avses skjutbanor som inte är stadigvarande, exempelvis jaktstig och fältskytte som ju bedrivs i terräng.

Myndigheten tar också upp det skytte som sker när en jägare skjuter in sitt vapen på ett hygge, en vall eller i en grusgrop. En sådan privat plats för inskjutning ska inte anses vara en tillståndspliktig skjutbana om ”skyttet bedrivs av den som disponerar platsen eller av andra i hans närvaro och om platsen inte ligger inom detaljplanelagt område”. Vem som menas med han som disponerar platsen förklaras inte.

Något utöver det man kallar privat inskjutning tas inte upp i förslaget till föreskrifter. Den för jakten så viktiga träning som bedrivs på lerduvor av  exempelvis ett jaktlag eller ett kompisgäng nämns inte. Det är i förslaget oklart om sådant träningsskytte kommer att vara tillåtet. Något det kommer att vara, enligt myndighetens ansvarige för frågan, Maria Thulin (läs artikel här).

 

På handlingarna

Förslaget innebär att en årligt återkommande jaktstig ska räknas som tillfällig skjutbana och ska därmed besiktigas före en tävling.

Tillfälliga skjutbanor, det vill säga en jaktstig, ska enligt förslaget kunna kontrolleras på handlingarna. Något som innebär att arrangören måste dokumentera en utförlig säkerhetsplan, med fotografier och jaktstigsmålens placering i förhållande till varandra, skjutavstånd vid varje mål, det man kallar för kuluppfång ”och annat som kan vara av vikt”.

Underlaget ska skickas till av Polismyndigheten särskilt utsedd och godkänd besiktningsman. Denne ska med underlaget som stöd upprätta ett protokoll som visar att besiktningen utförts samt vad den omfattar.

 

Vapentyp och kalibrar

Uppgifter som ska framgå av protokollet är skjutbanans (jaktstigens) identifikationsuppgifter, uppgifter om när jaktstigen besiktigades första gången, datum för besiktningen, när nästa besiktning ska utföras, tillåtna skjutriktningar, vapentyp, ammunitionstyp och kaliber som jaktstigen besiktigats för.

Vidare regleras i en lång rad punkter vad som sker om jaktstigen inte godkänns av besiktningsmannen, hur polisen ska underrättas, hur brister ska rapporteras och hur protokollet revideras.

Tillstånd för den tillfälliga skjutbanan utfärdas av Polismyndigheten.

Vilka kostnader det kommer att föra med sig för arrangerande klubbar i form av avgifter är inte känt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev