Ett skjutmål på jaktstigen i Bodafors annandag påsk där arrangören tar ansvar för säkerheten. Foto: Jan Henricson

Polisen backar inte om skjutbanor

Det finns inget som tyder på att Polisen tänker backa från förslaget som läckt om nya föreskrifter för skjutbanor och det man kallar tillfälliga skjutbanor. Ansvarig Maria Thulin säger att myndigheten följer lagen. Att det får konsekvenser för jägarnas träningsskytte och ytterst kan orsaka ett ökat lidande för viltet är inget som myndigheten tar någon hänsyn till.

När utkastet till föreskrifter läckte ut i jägar- och skyttekretsar väckte det starka reaktioner. Den nya term som Polismyndigheten lagt till – tillfälliga skjutbanor – med de regleringar den innebär, får långtgående återverkningar för bland annat jägarnas träningsskytte. Det skytte som bedrivs på jaktstigar med kula och hagel på många platser runt om i landet.

Utöver det drabbas sportskytte som fältskytte och dynamiskt skytte hårt av de nya föreskrifterna.

 

Ett vidare begrepp

Men på Polismyndighetens rättsavdelning tar ansvarig för utformningen av föreskrifterna, Maria Thulin, inget ansvar för konsekvenserna av den ökande byråkratin.

– Vi följer lagstiftningen. Om någon har synpunkter på det får man arbeta för att ändra på den, säger Maria Thulin till Svensk Jakt.

Att döma av vad Maria Thulin uppger kommer polisen trots kritiken inte att mildra regelverket som föreslås vad gäller det man kallar för tillfälliga skjutbanor.

Hon medger emellertid att begreppet ”den som disponerar platsen” för någon som tillåts skjuta in ett vapen på jaktmarken är oklart och att det kan behöva förtydligas. Maria Thulin säger också att föreskrifterna inte innebär ett förbud mot att exempelvis ett jaktlag tillfälligt skjuter lerduvor på den egna jaktmarken, så länge det inte är ”en särskilt inrättad bana”.

Enligt Maria Thulin är syftet med föreskrifterna för ”tillfälliga skjutbanor” detsamma som för vanliga banor.

– Av lagstiftningen framgår endast att en skjutbana ska ha tillstånd. Sedan har vi i vår FAP skrivit en snävare tolkning av vad en skjutbana är, vilket lett till att vissa skjutbanor som enligt lagstiftningen borde söka tillstånd inte har gjort det. Nu vidgas det begreppet.

Polisen kan inte säga om landets många skjutbanor är ett problem. Istället hänvisas till regelverk och lagstiftning. Foto: Jan Henricson

Ingen betydelse

Maria Thulin kan inte säga om det är ett problem med ”tillfälliga skjutbanor”. Att det inte inträffar några olyckor vid jaktstigsskytte har ingen betydelse, utan det är lagstiftningen som styr.

– De har inte sökt tillstånd och de är tillståndspliktiga, så det är ju olagligt. Det är inte Polismyndigheten som bestämmer att skjutbanor ska vara tillståndspliktiga, utan det framgår av ordningslagen. Men det är upp till oss att bestämma hur en skjutbana ska vara utformad, och jag lägger ingen synpunkt på om det är ett stort problem eller inte.

Enligt Maria Thulin är en jaktstig sådan som ordnas av Bodaforsortens jaktvårdsförening och som svenskjakt.se berättade om här olaglig.

– Lagstiftaren säger att en skjutbana är en särskild inrättad bana för skytte med skarp ammunition. En jaktstig som pågår varje år och har gjort det i kanske 20 år bakåt i tiden måste anses vara en särskilt inrättad bana och därför ska den vara tillståndspliktig.

Orsaken till skärpningarna har ingen bäring på att det inträffar olyckor vid den här typen av skytte.

– Vi ändrar definitionen i linje med vad lagstiftaren sagt och om man har synpunkter på vad som är tillståndspliktigt är det inte Polismyndigheten man ska prata med. Vi följer den lagstiftning som finns, säger Maria Thulin.

 

Dissar säkerheten

Thulin håller inte med om det företrädare för jägarna säger, att jaktskytteträning på jaktstigar omöjliggörs med de skärpta föreskrifterna.

– Nej, det gör jag inte. Man får inte skjuta var som helst och hur som helst, det är de regler som finns och det tycker jag är rimligt. Om man ska träna inför jakt får man göra det antingen på privat mark för inskjutning eller på en tillståndsgiven skjutbana.

Maria Thulin ser inga problem med att införa en särskild tillståndsgivning av jaktstigar, även i de fall mål byggs om och flyttas från år till år och att tiden mellan byggnation och tävling är kort.

– Besiktningsförfarandet för tillfälliga skjutbanor kommer att vara enklare genom att man kan fotografera sina mål och skicka in dem till en besiktningsman för att polisen ska kunna meddela tillstånd, säger hon.

Maria Thulin ger inte mycket för det säkerhetstänk som finns kring jaktstigsskyttet.

– På många skjutbanor är det ingen som ansvarar för säkerheten, och sedan kommer det 200 personer dit och skjuter en jaktstig. De går inte fram och säkerställer att kulfånget är fullgott för det tänker ju de sig att arrangören har gjort. Men arrangören tycker inte heller att det är hans ansvar för han har bara kört förbi och slängt upp en sandsäck på en traktor. Någon måste ta ansvar för säkerheten när det avlossas 2.000 skott på en dag.

 

Så går det ju inte till, som du beskriver det. Det är väl klart att arrangören ansvarar för säkerheten?

– Jag har varit på sådana jaktstigar, och så här går det till. Nu blir det tydligare att de skjutbanor som borde ha sökt tillstånd måste göra det.

 

Begreppet tillfällig skjutbana är något som ni hittat på, för det finns väl inget stöd för det i någon lagtext?

– Det finns stöd att vi ska föreskriva hur besiktningsförfarandet ska gå till och det här handlar om att det ska finnas en nyanserad, enklare, väg till besiktning.

Många befarar att ett nytt krångligt och i många stycken onödigt regelverk kan försvåra övningsskyttet och tävlingsverksamheten. Foto: Martin Källberg

Säkerhet och säkerhet

Företrädare för jägarna menar att de skärpta reglerna är dödsstöten för många jaktstigar. Med minskat träningsskytte blir det ytterst viltet som blir lidande i och med risken för att antalet skadskjutningar kommer att öka.

Maria Thulin tror inte på den beskrivningen. Hon säger att det finns många skjutbanor att träna på.

– Är man inte säker på sitt skytte så ska man kanske inte jaga.

Att Polismyndigheten försvårar skytteträningen inför jakt är inget man tar ansvar för. Det handlar enbart om säkerheten på skjutbanor.

 

Det finns de som anser att polisen borde ha annat att göra än att arbeta med att öka den här sortens byråkrati, till exempel att förhindra skjutningarna i förorterna. Vad har du att säga till dem?

– Inte så mycket. De får tycka vad de vill om hur polisen använder sina resurser. Vi är skyldiga att säkerställa ordning och reda på skjutbanor. Jag ser inte det som någon konflikt.

 

Och så finns det de som hävdar att det här är ytterligare ett steg i polisens tjänstemannaaktivism som går ut på att försvåra så mycket som möjligt för vapenägare och deras skytte. Vad säger du till dem?

– Om man får ett beslut man inte håller med om får man överklaga det till förvaltningsrätten. Det är inget särskilt kring det här. Vi är skyldiga att säkerställa ordningen på skjutbanor, och det finns ingen tjänstemannaaktivism.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev