Ett jaktstigsmål på den årliga jaktstigen i Bodafors. Kan det bli säkrare än så här? Foto: Jan Henricson

Jägareförbundet: Ytterst drabbas viltet

Viltet blir den stora förloraren om Polisens nya föreskrifter för skjutbanor antas. När träningsskyttet minskar ökar skadskjutningarna med större lidande som följd, menar företrädare för Svenska Jägareförbundet.

Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson är mycket kritisk till det som framkommit av utkastet till förslag om nya föreskrifter för skjutbanor. Han ser det som ett angrepp på Jakt- och skyttesverige, och anser att politiken nu måste ta sitt ansvar.

– Det här är polisens eget race, man övertolkar lagarna och politikerna vågar inte ta i det utan duckar i ansvarsfrågan, säger Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson säger att förbundet arbetar hårt med att förhindra angreppen på och försvårandet för jakt och skytte.

– Ja, med samma intensitet som vi gjort allt sedan kommissionären Cecilia Malmström la sitt vapenförslag 2014. Vi gör det här hemma och vi gör det i Europa tillsammans med andra länders jägarorganisationer.

 

Viltet blir lidande

Jägareförbundets skytteansvarige Lars Björk.

Lars Björk som är skytteansvarig på Svenska Jägareförbundet kan inte erinra sig att skjutolyckor inträffat i samband med jaktstigar, eller vid träningsskytte i exempelvis ett jaktlag på den egna marken.

– Eftersom någon som blivit skjuten måste till sjukhus och vården måste rapportera skottskador till polisen skulle vi haft kännedom om sådana olyckor, säger han.

Lars Björk har ingen förklaring till varför Polismyndigheten går så långt som man gör med sina föreskrifter. I samband med ett möte mellan polis, jägare och sportskyttar ställdes frågan om vilket underlag som låg till grund för skärpningarna.

– Men vi fick inget svar. Det blev alldeles tyst, säger Lars Björk.

Han oroas av flera delar i förslaget, som skulle vara ödesdigra för träningsskyttet om de införs.

– Om det blir förbjudet för ett jaktlag att ställa upp en lerduvekastare för träning är det ett mycket hårt slag mot jakten. I norra Sverige där man har sex-sju mil och längre till en skjutbana är det ett dråpslag mot träningsskyttet, säger Lars Björk.

I förlängningen är det viltet som blir lidande. Om polisen hindrar jägarna från att träna sitt skytte ökar skadskjutningarna. Så enkelt är sambandet, enligt Lars Björk.

 

Fri från olyckor

Roland Dahlman är ordförande i Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. Han är oförstående till Polismyndighetens skärpningar av föreskrifterna för skjutbanor. Hans sport är lika fri från olyckor som jaktstigarna.

– Sportskytte och jakt som helhet utgör inte någon fara för människor eller samhälle. Tvärt om! Och jag kan säga att inte en enda människa har skadats eller ett enda dödsfall har inträffat på grund av felaktigt utformade skjutbanor, säger Roland Dahlman till Svensk Jakt.

Han ser förslaget som onödig byråkrati skapad av poliser med en särskild avog inställning till vapen, jakt och skytte.

– Att lägga på ideella krafter och också polisen en massa administration för att reglera vår idrott och vår jakt leder inte någonstans, säger Roland Dahlman.

Om föreskrifterna antas är det enligt Dahlman det småskaliga skyttet som drabbas hårdast. Arrangörer av större tävlingar kan ha resurser som svarar upp mot kraven, men för mindre klubbar blir det förödande.

– Det gäller för jaktskyttet och för sportskyttet. Tävlingarna ordnas med uteslutande ideella krafter, banorna byggs på lördagen och tävlingen skjuts söndag morgon och tid för rapportering, kontroll och godkännande finns inte. Tävling och träning kommer att försämras, och vi blir alla förlorare, säger Roland Dahlman.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev