Naturvårdsverket har beslutat om nya miniminivåer för varg

Naturvårdsverket presenterade under torsdagen nya miniminivåer för varg. Foto: Kjell-Erik Moseid

Naturvårdsverket fattade under torsdagen beslut om nya miniminivåer för varg. Av trettio föryngringar tilldelas norra förvaltningsområdet en föryngring och södra förvaltningsområdet en halv föryngring.

Risken för nya vargangrepp oroar djurägare

Premium

Tackorna och lammen hade gått ute på grönbete en knapp vecka. På måndagsmorgonen den 6 maj möttes djurägarna Katarina Niemi och Jerker Adolfsson av kaos och vargdödade får i hagen.

Invasiv ekorre avlivad i bokskog

En sibirisk jordekorre har påträffats och avlivats i en bokskog i Torup utanför Malmö.

EU-valet i maj har stor ­betydelse för jägarna i Sverige. Två av de stora frågorna under den gångna mandatperioden har varit varg och vapen. Foto: Olle Olsson samt Mostphotos.

EU-valet viktigt för jägarna i hela Europa

Premium

Den gångna femåriga mandatperioden i EU-parlamentet kan sammanfattas ur ett jaktligt perspektiv med två ord: varg och vapen. EU-valet i maj är av stor betydelse för jägarna, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Polisens förslag i sammanfattning

Polismyndighetens utkast till förslag till föreskrifter för skjutbanor består i huvudsak av två delar: vad som gäller för permanent skjutbana och för det nya begrepp som skapats – tillfällig skjutbana. Med det sistnämnda avses skjutbanor som inte är stadigvarande, exempelvis jaktstig och fältskytte som ju bedrivs i terräng.

Jägareförbundet: Ytterst drabbas viltet

Viltet blir den stora förloraren om Polisens nya föreskrifter för skjutbanor antas. När träningsskyttet minskar ökar skadskjutningarna med större lidande som följd, menar företrädare för Svenska Jägareförbundet.

Polisen backar inte om skjutbanor

Det finns inget som tyder på att Polisen tänker backa från förslaget som läckt om nya föreskrifter för skjutbanor och det man kallar tillfälliga skjutbanor. Ansvarig Maria Thulin säger att myndigheten följer lagen. Att det får konsekvenser för jägarnas träningsskytte och ytterst kan orsaka ett ökat lidande för viltet är inget som myndigheten tar någon hänsyn till.

Skyddsjakt på ännu en björn

En björn ska avlivas i Krokoms kommun i Jämtland. Länsstyrelsen har gett Jovnevaerie sameby tillstånd till skyddsjakt efter angrepp på samebyns renar.

Harar hotar unika växter

Skyddsjakt på harar hör inte till det vanliga. Men nu har Botaniska trädgården i Uppsala fått problem med harar som äter upp växterna i en omfattning som oroar parkens ledning.

Byn Los ligger i den nordvästra delen av Hälsingland.

Björn på farstubro – sköts efter polisbeslut

Polis och länsstyrelsen försökte förgäves skrämma bort en närgången björn i byn Los i Hälsingland. Till sist beslutades om avlivning. Då hade björnen bland annat tagit sig ända upp på en farstubro.