Febril aktivitet hos länssyrelsen efter Girjasdomen

Foto: Volodymyr Melnyk / Mostphotos

Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar nu febrilt med att tolka domslutet i Girjasrättegången. Och inga svar finns ännu hur det blir för de jägare som i vinter tänkt jaga inom det aktuella området.

Fem justiteråd i Högsta domstolen har prövat frågan om Girjas sameby har rätt att upplåta småviltjakt och fiske på samebyns område.

Girjasdomen får följdverkningar för all fjälljakt

Girjasdomen kommer få följdverkningar för all fjälljakt på statlig mark i fjällvärlden. Den bedömningen gör jurister som Svensk Jakt pratat med.
Domen är prejudicerande och så här har domstolen resonerat.

JK: Girjasdomen kan få politiska följder

Justitiekansler Mari Heidenborg säger att Girjasdomen kan få politiska följder. Och inte bara i frågor som rör jakten, exempelvis naturtillgångar.
Domen gäller från och med idag vilket innebär att i praktiken får inte länsstyrelsen upplåta jakten på Girjas samebys område.

Girjas sameby vann mot staten

Det blev glädjetårar bland de samer som sökt sig till Högsta domstolen.
Girjasdomen som blev offentlig nu på morgonen ger Girjas sameby rätt att upplåta småviltjakt på sitt renbetesområde på statens mark.

”Viktig” varg sköts av länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län sköt på onsdagen den varg som under en tid befunnit sig i närheten av Jörn. Därmed blir det ingen flytt av den så kallat genetiskt viktiga vargen.

”Viktig” varg dödar renar i norr

En varg som befinner sig i närheten av Jörn i Västerbotten anses vara så kallat genetiskt viktig. Flera dödade renar har hittats i närområdet och det är oklart vilka åtgärder som kommer att sättas in mot vargen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Inga åtgärder från ministern mot rovdjur på arbetsplatsen

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) kommer inte att vidta några åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö för de som arbetar i skog och mark med ett högt rovdjurstryck. Det framgår i ett skriftlig svar från ministern.

Över 300 vargar dna-säkrade

302 olika vargar har nu säkrats med hjälp av dna-analys av spillning.

Hårt tryck på domstol efter besluten om lojakt

Det väller in överklaganden angående vårens licensjakt på lodjur. Förvaltningsrätten i Luleå ska ta ställning till fem bara från ett enda län.

Skogsstyrelsen: Yrkesjägare ska skjuta ner klövviltet

I det 88-punktsprogram som Skogsstyrelsen tagit fram för ökad skogsproduktion återfinns flera förslag till hur klövviltsstammarna ska minska. Ett av de mer radikala: anställ yrkesjägare där jakten som folkrörelse inte räcker till för att skjuta bort älg, rådjur och hjort.

88 åtgärder för mer skog – och färre älgar

I ett projekt som letts av Skogsstyrelsen har 88 åtgärder för att öka skogsproduktionen presenterats. En av de åtgärder som ger störst effekt är färre älgar och annat klövvilt i skogarna.

50 skarvar får skjutas på Fårö

Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att tillåta skyddsjakt efter storskarv vid sjön Ajkesträsk på Fårö.

Motförslag om vapenmagasin

Inför riksdagens behandling av regeringens proposition om tillståndsplikt för magasin, har de borgerliga partierna lagt ett antal motförslag. M, KD, L, C och SD yrkar avslag på regeringens förslag, vilket innebär att det kommer att falla.

Per Bill, landshövding i Gävleborgs län.

Myndighet vill ändra skyddsjaktreglerna på varg

Mellansveriges mest restriktiva länsstyrelse när det gäller skyddsjakt på varg anser att kriterierna för skyddsjakten behöver ändras. Nu har landshövdingen därför vänt sig till regeringen.

Flera vargangrepp i helgen – nu ansöks om skyddsjakt

Under den senaste helgen har två eller tre hundattacker inträffat inom ett begränsat område. Nu ansöks om skyddsjakt på två vargar.

Statliga Sveaskog vill skyddsjaga älg även i framtiden, även om jägarna fyller avskjutningsplanerna till punkt och pricka.

Sveaskog: ”32 älgar kan vara i underkant”

Även om älgjägarna följer avskjutningsplanerna till punkt och pricka vill Sveaskog kunna skyddsjaga älg.
Det statliga bolaget jämför också skyddsjakt på älg med skyddsjakt på björn.
Det framgår av de kompletteringar Sveaskog skickat in till länsstyrelsen.

Industriledaren Karl Hedin fortsätter oförtrutet sin kamp för upprättelse och för att bli fri från anklagelserna om grovt jaktbrott.

Karl Hedin ger inte upp – begär att polis och åklagare utreds

Industriledaren Karl Hedin ger inte upp sin kamp för att bli rentvådd från anklagelserna om grova jaktbrott. Efter att i detalj gått igenom vad som föregick att han häktades begär nu Hedin tillsammans med advokaten Sven Severin, att miljöåklagarens och polisens agerande utreds.

Två olika forskarteam anser att det krävs minst 300 vargar för att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige. Foto i hägn: Olle Olsson

Fler vargar i sydligt vargrevir

Ännu en varg har bekräftats i reviret Långbogen, Östergötland.

Provläs lanseras på Svenskjakt.se

Nu lanserar vi Provläs på merparten av våra artiklar på Svenskjakt.se.

Foto: Peter W Eriksson / Mostphotos

Slet sällskapshund ur vargens käft

En sällskapshund som attackerades av en varg räddades förmodligen till livet av två personer som lyckades få loss hunden ur vargens käft.